top of page
  • Obrázek autoraMgr. Miroslav Zeman

Jak darovat nemovitost ze společného jmění manželů jednomu z manželů?

Darovat přímo ze společného jmění manželů jednomu z manželů nelze

Manželé nemohou darovat nemovitost, tedy dům, byt nebo pozemek ze společného jmění manželů do vlastnictví jednomu z nich darovací smlouvou napřímo. Důvod je jednoduchý. Dle NOZ, tedy nového občanského zákoníku nakládají manželé s nemovitostmi ve společném jmění manželů vždy společně. To znamená, že jako dárci mohou být manželé pouze společně. Nikdy totiž nemůže se společným jmění manželů nakládat pouze jeden z manželů. Neexistuje tak možnost, aby například manžel daroval ze společného jmění manželů například svou fiktivní část manželce. Žádné podíly ve společném jmění manželů totiž neexistují a manželé si je tak nemohou ani tvořit.

Řešením je darování přes příbuznou osobu

Protože manželé mohou s nemovitostí nakládat vždy pouze společně, musí být na straně dárce podepsáni vždy oba manželé. To znamená, že ani jeden z těchto manželů nemůže současně figurovat na straně obdarovaného.

Proto lze věc řešit buď notářským zápisem o zúžení společného jmění manželů, který ale manžele vyjde nákladově velmi draho, protože odměna notáře se vypočítává z hodnoty nemovitosti či nemovitostí, nebo mohou využít klasickou formu darování, který vyjde výrazně levněji.

Manželé společně jako dárci darují nemovitost některému ze svých příbuzných, tedy buď společné dítě nebo jeden z rodičů manželů, který obratem daruje nemovitosti do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Oba účastníci převodu budou osvobozeny od daně z příjmů z daru. Uhradí se tedy pouze dvakrát poplatek na katastru nemovitostí po 2000 korunách a dále cena za zpracování převodních dokumentů, která činí u naší kanceláře 2900 korun.


Jeden z manželů se stává výlučným vlastníkem společných nemovitostí do šesti týdnů

Doba, kdy se nemovitosti dostanou do vlastnictví jednoho z manželů činí pouze šest až osm týdnů, kdy oba převody proběhnou. Oba návrhy na vklad je přitom možné podat na katastr nemovitostí současně. Nemůže tak dojít k žádnému zpoždění nebo neprovedení vkladu. Realizace řešení je tak poměrně rychlá a zcela bezpečná.


bottom of page