Darovací smlouva - objednání darovací smlouvy

DAROVACÍ SMLOUVA, NÁVRH NA VKLAD A NÁVOD NA VYŘÍZENÍ ZA CELKOVOU CENU 2900 KORUN

Darovací smlouva na převod nemovitosti, tedy domu, bytu nebo pozemku. Jak ji objednat on-line a jak darování nemovitosti chápat a rozumět mu? Dárce i obdarovaný objeví na těchto stránkách nejkomplexnější informaci o darovací smlouvě na nemovitost i o darování nemovitosti na Českém internetu. Stránky www.DarovaciSmlouvy.cz jsou provozovány internetovou advokátní kanceláří ProfiPravnik.cz, registrované u České advokátní komory už od roku 2010.

Jako advokátní kancelář specializující se na problematiku darovacích smluv a darování nemovitostí jako takového, vám nabízíme v tomto segmentu speciální a profesionální právní službu:

- Zpracování PROFI Darovací smlouvy a návrhu na vklad v profesionální kvalitě, včetně návodu na vyřízení věci, za cenu 2 900,- Kč (vč. DPH). Cena je konečná a garantovaná.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman na mail: ProfiPravnik@gmail.com

____________________________________________________________________________

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat? 

Návod na rychlé a bezproblémové objednání zpracování PROFI Darovací smlouvy za celkovou a konečnou částku 2900,- Kč. Objednat ji lze velice jednoduše na níže uvedeném kontaktu.

S využitím služby, kterou také doplňuje značkou PROFI Darovací smlouva je přitom spojeno rychlé, neformální a pohodlné vyřízení celé věci. Vše lze totiž vyřídit on-line, pomocí mailové adresy advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

Za celkovou a konečnou částku 2900 korun tak získají klienti kompletní servis a veškeré potřebné dokumenty nutné a potřebné k převodu nemovitosti darovací smlouvou. Cena se přitom hradí až po zpracování dokumentů a jejich kontrole ze strany objednatele. V odůvodněných případech může být vyžadována předem záloha ve výši 1000 korun a doplacení zbylé ceny až po zpracování dokumentů a jejich odeslání objednateli.

Pro rychlé objednání služby PROFI Darovací smlouva stačí zaslat na mail advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com formální objednávku služby a doplnit následující nutné údaje:

1) Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce obdarovaného, nebo dárců a obdarovaných (v případě, že se objednatel obává zasílat rodná čísla účastníků, může toto uvést a do zpracovaných dokumentů si následně tyto údaje sám doplní)

2) Číslo bytu (pokud se jedná o převod bytové či nebytové jednotky), číslo popisné domu, případně číslo pozemku, nebo číslo Listu Vlastnictví, obec a část obce, nebo katastrální území kde se předmětná nemovitosti nachází

3) Pokud bude převáděn spoluvlastnický podíl, tak výše spoluvlastnického podílu (například 1/3, 1/2 apod.)

4) Informaci, pokud bude chtít dárce zřídit na nemovitosti výměnek

Tyto informace odešle objednatel na výše uvedený mail naší advokátní kanceláře - ProfiPravnik@gmail.com a obdrží potvrzení o přijetí a předpokládaném termínu zpracování těchto dokumentů a jejich odeslání objednateli ke kontrole.

Po kontrole ze strany obdarovaného dojde k úhradě částky za zpracování na uvedený bankovní účet advokátní kanceláře, čímž bude celá služba dokončena.

POZOR! Za zpracované dokumenty ručíme do vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tedy garantujeme bezproblémový vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. V případě jakýchkoliv problémů vracíme celou uhrazenou částku a upravujeme zdarma dokumenty dle požadavků katastrálního úřadu. Dále garantujeme správnost zpracovaných dokumentů bez omezení.

________________________________________________________________________________________

INFORMAČNÍ A STUDIJNÍ ČAST K DAROVACÍM SMLOUVÁM A DAROVÁNÍ NEMOVIOSTÍ - BYTŮ, DOMŮ, POZEMKŮ

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ INFORMACE O DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, PRÁVECH A POVINOSTECH DÁRCŮ I RIZICÍCH DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI

Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace o darování nemovitostí si můžete číst postupně v celé této sekci řazeno za sebou postupně, nebo můžete klikat na jednotlivé články pod těmito informacemi - nutno srolovat až dolů. Zvolte si tedy pro své studium způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Darovací smlouva on-line i v roce 2018. Darování nemovitosti levně a bez starostí

I v roce 2018 nabízíme velmi žádanou a populární službu PROFI Darovací smlouvy, která velmi jednoduše, rychle a komfortně umožní převod nemovitosti darováním. Vše se navíc řeší on-line, tedy z pohodlí domova.

K objednání PROFI Darovací smlouvy stačí pouze zaslat potřebné údaje a informace na mail naší advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com, nebo vyplnit údaje do formuláře, který se nachází v pravém sloupci stránek nebo přímo pod článkem.

K objednání PROFI Darovací smlouvy stačí napsat mail, kde uvedete:

 • Žádost o zpracování darovací smlouvy a kompletní služby
 • Celá jména, rodná čísla (v případě že je nechcete uvádět, tak není nutné uvádět a doplníte si je až do zpracovaných dokumentů sami), a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného
 • Označení nemovitosti, tedy číslo bytu (pokud se bude darovat byt), číslo popisné domu, číslo pozemku, a adresu nemovitosti, nebo označení čísla listu vlastnictví a katastrální území kde se nemovitost nachází, případně scan výpisu z katastru předmětné nemovitosti
 • Zda se bude zřizovat věcné břemeno – služebnost doživotního bezplatného užívání dárce k darovaným nemovitostem či nikoliv
 • Pokud se bude převádět pouze podíl na nemovitosti, tak označit o jaký podíl půjde (například ½, 1/3, ¼ apod.

V rámci objednávky služby PROFI Darovací smlouvy obdržíte následující potřebné dokumenty:

 1. Darovací smlouvu
 2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 3. Návod na vyřízení věci

Součástí služby je i on-line poradenství ve věci, kde se klient může zeptat na cokoliv co ho zajímá nebo potřebuje vědět v rámci darování nemovitosti a zpracovávané darovací smlouvy či návrhu na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí. To vše za cenu 2900,- Kč. Cenu navíc můžete uhradit až po zpracování dokumentů, kdy je už budete mít ve svém mailu k dispozici ke kontrole. Objednáním služby tedy vůbec nic neriskujete. I když budeme rádi, pokud nám budete důvěřovat a svou platbu pošlete předem, jak to dělají naši stálí klienti. V případě nejasností vše zodpovíme v rámci vašeho dotazu k darovací smlouvě, který nám můžete zaslat do mailu ProfiPravnik@gmail.com.

Proč se nebát on-line darovací smlouvy a právní pomoci po internetu?

Je rok 2018 a je zcela standardní, že si dnes on-line zřídíte u banky svůj běžný účet, nebo si dojednáte úvěr, či dokonce hypoteční úvěr. Přes internet si ovládáte svůj bankovní účet, ze kterého platíte nejrůznější platby, nebo si vybíráte doporučenou poštu z datové schránky, kterou rovněž využívat on-line prostřednictvím internetu. Když už po internetu nebo přes mobilní telefon ovládáte své finance a své prostředky na účtech, proč nevyužít také on-line právních či advokátních služeb a neobjednat si lehce a pohodlně, z pohodlí domova například Profi Darovací smlouvu, nebo kupní smlouvu. Stejně tak si můžete nechat on-line i poradit přímo naším advokátem. Odpověď přitom dostanete do druhého dne přímo na svůj mail. Nemusíte tak složitě hledat na internetu neověřené informace či rady, které mají jen malou vypovídací hodnotu, ale za 300 korun, resp. 900 korun za právní analýzu získáte informace a poradenství přímo od odborníka – advokáta, který vám právní dotazy rád zodpoví.

Darování darovací smlouvou podle NOZ v roce 2018

Darování nemovitosti, tedy darování bytu domu, nebo pozemku se v roce 2018 mírně mění. Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku – NOZ tak doznává několika změn a úprav. Pokud se chcete vyhnout riziku, nebo problémům při vkladu, čtěte dále!

Darovat lze i nemovitosti ve společné jmění manželů, ale pozor na podmínky

Chcete darovat nemovitosti, tedy dům, byt nebo pozemky, které vlastníte ve společném jmění manželů? Tedy v katastru jsou nemovitosti zapsány jako SJM dvou manželů. Ano, darovat nemovitosti můžete. Musíte však splnit několik podmínek a dle toho také mít správně upravené a přizpůsobené darovací smlouvy a návrhy na vklad. V tomto případě tak určitě není dobré využívat internetových vzorů darovacích smluv, ale dokumenty zpracovat přímo na míru na váš konkrétní případ.

U bytů je rozdíl zda jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle NOZ

Například u bytů je nutné sledovat, jestli jsou vymezeny podle zákona o vlastnictví bytů, nebo podle ustanovení nového občanského zákoníku. Darovací smlouva a návrh na vklad se pak podle toho příslušným způsobem mění. V případě nového občanského zákoníku jsou totiž domy v nichž je byt vymezen součástí pozemků na kterých jsou postaveny a tudíž podíl náležející k bytu se vztahuje k pozemku, nikoliv výslovně k budově, která je součástí pozemku.

A naopak v případě bytu vymezeného podle zákona o vlastnictví bytů i nadále platí, že se spolu s bytem daruje i podíl jak budově v níž je byt vymezen, tak i na pozemku na němž budova stojí.

Návrh na vklad věcného břemene služebnosti neobsahuje domy

Proč? Protože domy postavené na pozemcích stejného vlastníka jsou součástí pozemků. Pokud totiž chcete v rámci darování pozemku a domu zřídit věcné břemeno – služebnosti k domu, pak nesmíte navrhovat zřízení věcného břemene bydlení přímo k domu, protože dům není už samostatně vymezen a v katastru figuruje pouze jako součástí pozemku na kterém stojí. Katastrální úřady tak velmi často takové návrhy zamítají jako zmatečné a požadují, aby bylo zřízeno věcné břemeno pouze k pozemku pod domem.

U darování bytů je nutné prohlášení

U darování bytů je třeba uvést prohlášení, že se nejedná o první převod bytové jednotky a že v bytové jednotce nedošlo k žádným podstatným stavebním úpravám, ani změnám výměry či určení. Důvodem je skutečnost, že u nových bytů, kde dosud nedošlo ke změně vlastnictví (například nově postavené byty, nebo nově vymezené byty v domě) mají darovací smlouvy jiné náležitosti i rozsah, než u bytů, kde už se nejedná o první převod.

Tyto informace vám totiž žádný vzor neposkytne, ani nenaznačí, a tak je vhodné využít ke každému darování s ohledem na specifičnost konkrétní situace služeb a poradenství právníka.

Vzor darovací smlouvy ne. Darovací smlouvy a návrhy na vklad k darování přímo na míru klienta

Vzor darovací smlouvy k nemovitosti vypadá jako úžasná věc, která vám umožní ušetřit několik tisíc korun. V našem případě pouze 2900,- Kč (kolik stojí celá služba PROFI Darovací smlouvy), má ale svá velká rizika a může přivodit účastníkům velké problémy. Proto je lepší mít svou darovací smlouvu zpracovanou přímo na míru a na váš konkrétní osobitý případ. To platí i v roce 2018.

Každý jsme originál, zasloužíme si originál darovací smlouvu

Každý člověk je originál a každá situace je originální a v podstatě nenapodobitelná. I nemovitost, kterou chcete převést na obdarovaného, nebo kterou chcete jako obdarovaný převést od dárce je originál. Jak s originálem naložit? Zcela jistě originální darovací smlouvou šitou přímo na míru vaší konkrétní situaci. Pokud totiž použijete vzor darovací smlouvy stažený z internetu, pak se sami vystavujete riziku budoucímu zneplatnění darovací smlouvy, nebo zamítnutí vkladu vlastnického práva dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Vzor je jen obecný polotovar, který je třeba upéct do konečné podoby s ohledem na konkrétní situaci. Ze vzoru se například nedozvíte jak precizně popsat a definovat předmětnou nemovitost v darovací smlouvě, nedozvíte se zda můžete darovat podíl ze společného jmění manželů, nebo se nedozvíte zda můžete zřídit služebnost doživotního užívání dárce k podílu nemovitosti apod.

Je přitom mnoho okolností, které přímo nutí tyto okolnosti a konkrétní podmínky upravit přímo v darovací smlouvě a návrhu na vklad. Pokud to neuděláte, vznikne vám ze vzoru darovací smlouvy zmetek, který i když bude podepsaný, tak bude v podstatě nepoužitelný, a nebo vaše vlastnické právo někdo v budoucnu zpochybní a vy o darovanou nemovitost přijdete. Na jedné straně sice ušetříte 2500,- Kč za odborné zpracování dokumentů, ale na druhou stranu budete žít s rizikem zda jste ve vzoru darovací smlouvy neudělali chybu a tato chyba nepovede k zneplatnění příslušné darovací smlouvy.

Proč nepoužívat vzor darovací smlouvy, ale nechat si zpracovat darovací smlouvu přímo na míru:

 • Vzor je velmi obecný a nezohledňuje specifické okolnosti a originalitu nemovitosti i účastníků
 • Vzor vás neupozorní na rizika a výjimky, kdy nelze darování realizovat běžnou formou, ale jiným specifickým způsobem.
 • Vzory darovacích smluv z internetu mají špatnou formální i věcnou úroveň, trpíš nepřehledností a výrazným zjednodušením
 • Vzory darovacích smluv z internetu neobsahují ustanovení o osvobození od daně z příjmu z daru a určení příbuzenství účastníků,
 • Katastrální úřady jsou stále přísnější k náležitostem i formální úrovni darovacích smluv a v případě jakékoliv chyby či nepřesnosti vklad zamítají,
 • Vklad věcného břemene služebnosti doživotního užívání pro dárce je ve vzore z internetu zcela nedostačující a zmatečný. Chybí například podmínky služebnosti, hospodaření s nemovitostí, úhrada nákladů na provoz apod.
 • Vzor si může na internet dát kdokoliv, i úplný laik, nebo vtipálek. Nemáte garanci zpracování odborníkem,
 • Vzor darovací smlouvy z internetu vám nikdy nepomůže specifikovat nemovitost a to správně dle zákona tak jak požadují katastrální úřady. Například správné označení bytu buď podle zákona o vlastnictví bytů nebo podle ustanovení nového občanského zákoníku,
 • Vzor darovací smlouvy z internetu vám také nepomůže správně vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí, hrozí rozpor s darovací smlouvou,
 • Darovací smlouva od odborníka je originál šitý přímo na míru vaší věci a vašemu problému a specifikům. Vzor toto nikdy nezohlední,

Darování nemovitosti znamená darování statisícových či milionových hodnot

Darování nemovitostí znamená získání majetku velké hodnoty. To si zaslouží také mít kvalitní nabývací právní titul, tedy kvalitní, úplnou a profesionálně zpracovanou darovací smlouvu a návrh na vklad. Šetřit na kvalitním zpracování darovací smlouvy je velmi nezodpovědné a krátkozraké. Výsledkem tak bývá velmi časté zamítnutí vkladu katastrálního úřadu, kdy musíte vše opakovat úplně od začátku, dochází ke zpoždění převodu, kdy například starý dárce může onemocnět, nebo dokonce zemřít a vy tak o dar a celou jeho hodnotu definitivně přijdete. Navíc díky zamítnutí vkladu ze strany katastrálního úřadu přijdete o uhrazený poplatek 1000 korun. Ten se totiž v případě zamítnutí návrhu na vklad vůbec nevrací. A úspora je pryč.

Zpracování darovací smlouvy není drahé. Vše pořídíte už za 2900 korun

Zpracování darovací smlouvy pořídíte v rámci služby PROFI Darovací smlouva už za 2900 korun. Nejedná se tak o nijak drahou službu. Pokud například získáváte darem nemovitost za milion korun, tak kvalitní zpracování převodních dokumentů v rámci této služby vás vyjde pouze na 0,25 procenta hodnoty převáděné nemovitosti!

Pouze takto nízkou částku zaplatíte za jistotu a vyloučení všech rizik které vás mohou potkat v případě, že si budete vše dělat z důvodu banální úspory svépomocí.

Lidé se tak obávají vysokých a přemrštěných nákladů za zpracování převodních dokumentů zcela zbytečné a zbytečně tak absolvují velká a zbytečná rizika a nejistotu. Zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad přímo od advokáta s právnickým vzděláním a dlouholetou praxí nemusí stát desetitisíce korun, ale vše pořídíte v rámci on-line služby naší advokátní kanceláře za celkovou cenu 2500 korun a to v rozsahu zpracování:

 • Darovací smlouvy
 • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Návodu na vyřízení věci
 • Poradenství a zodpovězení všech otázek k řešení darování

Ačkoliv se jedná o internetové právní poradenství a služby, jejichž výhodou je rychlost vyřízení a pohodlí klienta, mohou se lidé obávat poskytnout své prostředky někomu na internetu. I tato obava je zbytečná, protože celou službu je možné uhradit až po zpracování všech převodních dokumentů, tedy v době, kdy už  je má klient k dispozici a ví přesně za co platí.

Správnost darovací smlouvy i návrhu na vklad navíc garantujeme. Pokud se tak vyskytnou v průběhu řízení na katastrálním úřadu jakékoliv problémy, tak věc za klienta vyřídíme a s celou věcí mu pomůžeme. A to už cena 2900 korun není opravdu nijak vysoká ve srovnání s jistotou a komfortem, který díky službě PROFI Darovací smlouva klient získává.

Služba PROFI Darovací smlouva není jen levná, stojí 2500 korun, ale také jednoduchá k vyřízení. Stačí pouze zaslat do našeho mailu ProfiPravnik@gmail.com potřebné informace ke zpracování darovací smlouvy, nebo vyplnit formulář k objednání PROFI Darovací smlouvy, který naleznete i na konci tohoto článku, nebo kdekoliv na webu ProfiPravnik.cz v pravém sloupci nahoře.

 

Darování nemovitosti ze společného jmění manželů je možné. Ale pozor!

I v roce 2018 platí, že je možné převést darovací smlouvou i nemovitosti ve společném jmění manželů. A je také možné převést nemovitosti do společného jmění manželů. Ale pozor. Není vše tak jednoduché jak by se mohlo zdát.

Darování ze společného jmění manželů nelze jednomu z nich

Darovat darovací smlouvou ze společného jmění manželů nelze jednomu z těchto manželů. Často nám totiž chodí objednávky na darování jakéhosi podílu ze společného jmění manželů, kdy by manžel daroval svůj podíl manželce a ta by se stala jediným vlastníkem nemovitostí. Takhle to opravu nelze.

Společné jmění manželů k nemovitostem znamená bezpodílové spoluvlastnictví. Nejsou zde dány žádné podíly, jako je tomu například u podílového spoluvlastnictví, kde jsou podíly jasně v katastru vyjádřeny. V případě společného jmění manželů se tak jedná o společné vlastnictví, kde s nemovitostí mohou nakládat pouze oba manželé společně. Z toho pak vyplývá, že nemohou oba manželé převést nemovitosti ve společném jmění manželů darovací smlouvou či kupní smlouvou pouze na jednoho z nich. Manžel tak nemůže být v darovací smlouvě na straně dárce, společně s manželkou a současně jako obdarovaný na druhé straně.

Z logiky věci vyplývá, že řešením věci je, že oba manželé musí darovat nemovitost ve společném jmění manželů například na jednoho ze svých rodičů nebo dětí a to jako celek. Dítě, nebo obdarovaný rodič pak může následně darovat nemovitosti jednomu z manželů, který se až tímto způsobem a postupem stane konečně jediným vlastníkem nemovitostí.

Jako manželé tak můžete darovat byt, dům nebo pozemek třetí osobě, ideálně příbuzné, aby tam platilo osvobození od daně, ale nemohou darovat přímo jednomu z manželů. V případě nepochopení výše uvedeného vysvětlení, rádi zodpovíme individuálně po zaslání dotazu na náš mail: ProfiPravnik@gmail.com

Oba manželé ale nemusí ze společného jmění manželů darovat pouze celou nemovitost, ale mohou darovat i část nemovitosti, resp. podíl na nemovitosti. Ze společného jmění manželů je tak možné darovací smlouvou darovat například podíl ½ některému z dětí a zbytek si mohou manželé ponechat ve svém společném jmění manželů.

Darovat darovací smlouvou lze v roce 2018 do společného jmění manželů

V rámci starého občanského zákoníku nebylo možné darovat nemovitosti do společného jmění manželů. Do společného jmění manželů bylo možné nemovitosti pouze zakoupit. To se však s přijetím nového občanského zákoníku v roce 2014 změnilo a je tak možné už čtyři roky darovat nemovitosti do společného jmění manželů. Pokud tedy například rodiče syna chtějí darovat jak jemu, tak i jeho manželce do jejich společného jmění manželů, pak je to bez problémů formou darovací smlouvy možné bez omezení. Z darování tak obdarovaní manželé nehradí žádnou daň z příjmu a platí tam tudíž osvobození od daně z příjmů z důvodu příbuzenství dárce a obdarovaných.

Jak darovat darovací smlouvou byt v roce 2018. Podmínky jsou náročnější

Darování bytů darovací smlouvou je v roce 2018 náročnější a komplikovanější než je tomu u jiných nemovitostí. A právě při darování bytové jednotky doporučujeme o to vřeleji pomoc odborníka. S darováním bytu je totiž spojeno mnoho rizik a souvislostí na které je třeba brát zřetel.

Darování bytu je úplně jiné kafe a jiná náročnost, než když chcete darovat pozemek, nebo třeba dům jako celek. V rámci darovací smlouvy totiž nepřevádíte na obdarovaného pouze byt jako takový, ale také podíly na domě v němž se byt nachází a také podíly na pozemku na němž dům stojí. Ale pozor to není všechno.

S bytem darujete i podíl na nebytových prostorech

V dome bývají prostory, které jsou určeny k užívání všem vlastníkům bytů v domě. Jedná se například o kočárkárny, sklepní prostory nebo klubovny v suterénu domu. V době zpracování prohlášení vlastníka se společné užívání těchto prostor řešilo často tak, že ke každé z bytových jednotek připadá daný podíl na těchto nebytových prostorech. S darováním konkrétního bytu, tak darujete současně i podíl na příslušné nebytové jednotce, což je také nutné v darovací smlouvě řádně a precizně upravit. Tím, že převádíte podíl na nebytové jednotce, mění se také celkový spoluvlastnický podíl na domě a pozemku pod domem, který je pak vyšší než by odpovídalo čistě pouze podílu bytu na společných částech.

S bytem musíte darovat i podíly na dalších pozemcích

Lidé si často myslí a nejrůznější pochybné vzory z internetu je v tom spíše podporují, že s bytem se daruje pouze podíl na domě v němž se byt nachází a na pozemku na němž dům stojí. Ale to není vždy pravda. Často se k domu vztahují i podíly na dalších pozemcích v okolí domu, například zahrádky, chodníky či společné předzahrádky, na kterých mají podíly všichni vlastníci bytů v domě. Pokud totiž zapomenete podíl na těchto dalších pozemcích vložit, nebo si nezjistíte, že k bytu náleží i podíly na dalších pozemcích, pak je to vada darovací smlouvy a katastrální úřad návrh na vklad zamítne. Přijdete tak jako navrhovatelé o poplatek tisíc korun a všechny dokumenty budete muset kompletně zpracovat nové a zajistit podpisy těchto dokumentů.

Jak správně určit podíly na společných částech domu a pozemcích při darování

Problémy dělá lidem určit přesný podíl na společných částech domu kde se byt nachází a souvisejících pozemcích. Je totiž velký rozdíl mezi podílem, který nalezneme u výpisu přímo bytové jednotky a který odpovídá výměře podlahové plochy jednotky ve vztahu k podlahovým plochám všech jednotek v domě, a tzv. celkovým spoluvlastnickým podílem vztahujícím se k vlastnictví bytu. To jsou dvě rozdílné hodnoty. Někdy sice mohou být totožné, ale někdy se mohou lišit.

Pokud je hodnota podílu uvedená u bytové jednotky jiná než hodnota u výpisu vlastníků bytů u společných částí domu, nebo pozemku, pak je třeba zpozornět. K bytové jednotce se v takovém případě vztahuje i podíl na některém z jiných bytů nebo nebytových prostorech. Tyto nebytové prostory je třeba dohledat a do darovací smlouvy zakomponovat a to spolu s celkovým spoluvlastnickým podílem, který se vztahuje nejen k darovaní samotné bytové jednotky, ale také k darovanému podílu na nebytových prostorech.

Darování nemovitosti darovací smlouvou se věcným břemenem. Výměnek není služebnost

Darovat darovací smlouvou můžete dům nebo byt i spolu se zřízením výměnku, nebo služebnosti doživotního užívání darované nemovitosti dárcem. Mezi oběma instituty je však velký rozdíl. I přesto si lidé oba dva instituty ztotožňují a to není správně.

Co je u darování nemovitosti výměnek

Výměnek je druh věcného břemene, který umožňuje dárci v rámci darování nemovitosti nejen samotné užívání této nemovitosti, tedy bytu či domu, ale také má dárce právo na zaopatření ze strany obdarovaného a to například v podobě nároku na zaopatření dodávek otopu, vody, tepla, elektřiny, nebo výplatu nějaké pravidelné částky. Další formou nároku může být péče, odvoz k lékaři či zajištění stravy apod.

Stručně řečeno dárce má v rámci výměnku mnohem širší práva a oprávnění, než v případě samotného věcného břemene – služebnosti doživotního užívání předmětných nemovitostí. Tento institut je tak výrazně méně využíván, než právě služebnost.

Co je u darování nemovitosti věcné břemeno – služebnost doživotního užívání

Toto věcné břemeno je jednoznačně nejužívanější a nejpoužívanější při darování nemovitostí. Reálně tak dává dárci právo užívat byt nebo darovaný dům za účele jeho doživotního a bezplatného užívání. Platí přitom, že veškeré náklady na provoz si nese dárce jako oprávněný z věcného břemene sám, tedy sám si hradí dodávky tepla, elektřiny, vody či další služby.

A to je právě rozdíl od výměnku, kde je obdarovaný jako povinný zajišťovat dárci jako oprávněnému i další služby, včetně úhrady dodávek služeb spojených s bydlením. Pro dárce je tak tento způsob řešení výrazně komfortnější.

Výměnek ani věcné břemeno – služebnost nelze zřídit na podílu nemovitosti

I v roce 2018 platí, že výměnek nebo věcné břemeno – služebnost lze zřídit pro dárce pouze na celou nemovitost. Tedy nelze toto zřídit na nějaký podíl na nemovitosti. Nemůžete tak zřídit věcné břemeno, které chcete zapsat do katastru nemovitostí například k ideální polovině domu. V případě takového návrhu by katastrální úřad takový návrh zamítl. Pokud tedy vlastní nemovitost více spoluvlastníků, a dárce převádí jen jím vlastněný podíl, tak je možné zřídit věcné břemeno či výměnek pouze v případě, kdy s tímto zřízením vysloví souhlas i další spoluvlastníci nemovitostí. Důvodem je fakt, že i tito spoluvlastníci se stávají povinnými a jsou povinni dodržovat užívací práva dárce k nemovitostem, co je poměrně výrazná zátěž.

Vzory darovacích smluv se služebností jsou zcela neúplné

I v tomto případě existují vzory darovacích smluv se zřízením služebností. Tyto vzory jsou ale zcela nedostatečné a neúplné, zcela ignorují nutnost sjednání podmínek služebnosti, jako je například podíl na financování provozu a údržby nemovitostí a další potřebné náležitosti, které je nutné do darovací smlouvy se zřízením břemene uvádět. Pokud tedy vzor darovací smlouvy obsahuje i zřízení služebnosti a tuto potřebujete zřídit, pak vzor rovnou vymažte a raději si objednejte službu PROFI Darovací smlouvy, která zřízení věcného břemene – služebnosti zcela řádně a bezproblémově řeší.

Jak snadno a levně vyřešit darovací smlouvu v roce 2018. Krok za krokem

Vyřešení převodu nemovitosti, tedy bytu domu či pozemku darovací smlouvou je i v roce 2018 velmi snadné, rychle a levné. Pro zajímavost ceny za zpracování převodních dokumentů v rámci služeb PROFI Darovací smlouvy ve výši 2500 korun jsou úplně stejné jaké byly už v roce 2010, tedy před osmi lety a od té doby nedošlo k žádnému zvýšení těchto cen.

Snadné objednání darovací smlouvy i návrhu na vklad

Potřebujete zpracovat darovací smlouvu, návrh na vklad, návod na vyřízení a poradit se ve věci? Vše vyřešíte hlavně velmi snadno. Na náš mal: ProfiPravnik@gmail.com kdykoliv, klidně i v noci zašlete svůj zájem a poptávku o zpracování darovací smlouvy k bytu nebo domu či pozemku, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a položte své dotazy.

Pokud zároveň připojíte i potřebné informace k vyřízení věci, pak se zpracování a vyřízení ještě urychlí. Jedná se o:

 • Celá jména, rodná čísla (v případě že je nechcete uvádět, tak není nutné uvádět a doplníte si je až do zpracovaných dokumentů sami), a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného
 • Označení nemovitosti, tedy číslo bytu (pokud se bude darovat byt), číslo popisné domu, číslo pozemku, a adresu nemovitosti, nebo označení čísla listu vlastnictví a katastrální území kde se nemovitost nachází, případně scan výpisu z katastru předmětné nemovitosti
 • Zda se bude zřizovat věcné břemeno – služebnost doživotního bezplatného užívání dárce k darovaným nemovitostem či nikoliv
 • Pokud se bude převádět pouze podíl na nemovitosti, tak označit o jaký podíl půjde (například ½, 1/3, ¼ apod.

Nebo můžete stejným způsobem vyplnit formulář, který jsme na našich stránkách pro vás připravili a který vám rovněž usnadní zadávání potřebných informací a sjednání objednávky.

 Rychlé vyřízení darovací smlouvy i návrhu na vklad

Rychle znamená v našem pojetí skutečně rychle. Své dokumenty tak budete mít v mailu k dispozici už do dvou dnů od zaslání výše uvedených potřebných dokumentů. Pokud tedy objednávku a potřebné informace zašlete například v pondělí, nejpozději ve středu už budete mít dokumenty k dispozici a můžete si na nich ověřit podpisy a ještě ten den zanést na podatelnu katastrálního úřadu.

V některých případech či na požádání zpracujeme dokumenty i do následujícího pracovního dne.

Darovací smlouva a návrh na vklad s návodem jsou levné

Levné neznamená nekvalitní. Dokumenty zpracováváme kvalitně a levně. Důvodem nízké ceny, která činí 2500,- Kč za celou službu PROFI Darovací smlouvu na klíč je vyřízení on-line. Vyřízení věci prostřednictvím internetu snižuje náklady vám, pro vás to znamená větší komfort a celkově i vyšší rychlost vyřízení. Navíc může v průběhu vyřízení věci probíhat potřebné poradenství a informování klienta.

Chcete si výše uvedené informace ověřit a vše si vyzkoušet? Opět není nic jednoduššího. Stačí kliknout na odkaz níže a vyplnit formulář, položit dotaz, nebo nám jednoduše napsat na email – ProfiPravnik@gmail.com.

Darování bytu nebo domu je i v roce 2018 nejvýhodnější formou převodu

Chcete převést nemovitost na blízkou osobu? Typicky z rodičů či prarodičů na děti či vnuky a vnučky, pak nejvýhodnější a nejlevnější formou je darovací smlouva. Darování je totiž levné a rychlé.

K darování nemovitosti totiž nepotřebujete žádné speciální podklady či informace. Stačí klasicky čtyři informace podle kterých lze darovací smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí sestavit a zpracovat.

Darování nemovitostí je osvobozeno od daně i v roce 2018

Pokud se rozhodnou dárci darovat nemovitost blízké osobě, pak je toto darování zcela osvobozeno o daně z příjmu. Je to velmi důležité, protože příjem z darování podléhá sazbě daně z příjmu, která činí aktuálně 15 procent. Do budoucna se daň z příjmů fyzických osob dokonce zvýší na 21 procent. Je tak nutné aby darování bylo realizováno mezi příbuznými či blízkými osobami.

Darování nemovitosti lze realizovat s náklady do 4900,- Kč

Darování lze zrealizovat pouze s nezbytnými náklady a to s výdajem 2000 korun za poplatek na katastru nemovitostí a 2900 korun za zpracování všech převodních dokumentů odborníkem.  V případě kupní smlouvy se jedná o náklady mnohonásobně vyšší.

Darování nemovitosti je ideální pro příbuzné osoby

Darování nemovitosti je výhodné zejména pro příbuzné osoby. Jednak platí osvobození od daně z příjmů z daru a jednak není třeba hradit jakoukoliv kupní cenu. Dárce má navíc právo darování odvolat ze zákonem stanovených důvodů, což například v případě kupní smlouvy není možné. Zpracování převodních dokumentů je navíc snažší a rychlejší.

Darování je výhodnější než náklady dědického řízení

Darování je navíc výrazně levnější i ve srovnání s dědickým řízením. Navíc má pouze u darování dárce jistotu, že v případě kvalitně zpracovaných dokumentů nedojde ke zpochybnění jeho vůle a zneplatnění darovací smlouvy, což se bohužel v případě dědického řízení velmi často děje a to i v případě odkázání nemovitosti závětí, nebo vyděděním někoho z příbuzných. Náklady na dědické řízení jsou řádově dražší, než 3500,- Kč nákladů na převod nemovitostí darováním. V případě dědění hradíte jak poplatky notáři, tak i náklady na znalecké posudky, které se musí zpracovávat, nebo vyplácet sourozence, nebo další příbuzné osoby.

Kdo je osvobozený od daně z příjmu z darování nemovitostí v roce 2018

V případě darování nemovitostí darovací smlouvou mezi příbuznými osobami je převod osvobozen od daně z příjmu z daru. Obdarovaný tak díky tomu ušetří 15 procent z hodnoty darované nemovitosti. Kdo je tedy od daně z daru v roce 2018 osvobozen?

Příbuzenské skupiny se dělili na první, druhou a třetí skupinu. První dvě byly osoby příbuzné nebo blízké, třetí pak byla skupina, která nebyla vůči dárci příbuzná vůbec a podléhala tedy darovací dani.

Nově se skupiny dělí na příbuzné v přímé linii, což jsou typicky rodiče a děti, nebo prarodiče a vnuci a vnučky. V případě přímé linie pochází každá linie přímo jedna od druhé.

V případě pobočné linie se jedná typicky o sourozence, manžele, tchány tchyně, snachy či zetě, strýce a tety. Pozor ale! Pokud jde o strýce a tety musí se jednat vždy o přímého příbuzného, nikoliv manžela či manželku sourozence některého z rodičů. Tam už osvobození od daně neplatí.

Velmi důležitou skupinou jsou osoby, které s dárcem žili po dobu více než jednoho roku před převodem nemovitosti ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost, nebo byli odkázáni výživou na dárce. Zde se jedná o blízké osoby, které nemusí být přímo příbuzné, ale tím že žijí ve společné domácnost alespoň rok se považuje jejich vztah za obdobu vztahu manželského. Ale pozor. Zde je velmi často nutné prokázat splnění zákonných podmínek pro osvobození od daně.

Typickým důkazy pro potvrzení partnerství či spolužití účastníků jsou:

 • Trvalá bydliště na stejné adrese
 • Uvedení obou partnerů v evidenčním listu bytu, nebo nahlášení u příslušného společenství vlastníků jednotek,
 • Čestné prohlášení alespoň dvou sousedů v domě či u domu, kteří potvrdí, že spolu oba účastníci dlouhodobě žili,
 • Výpisy z účtů, nebo doklady o platbě nákladů společného bydlení ze strany obou účastníků,

Pokud by nárok na osvobození nebyl prokázán, mohl by finanční úřad doměřit obdarované osobě dodatečně daň z příjmu z daru, včetně příslušného penále.

Od daně nejsou osvobozeny sestřenice a bratranci. V těchto případech je příbuzenství již natolik vzdálené, že ho nelze uplatnit v rámci osvobození od daně z příjmu u darování nemovitosti.

Díky osvobození nejsou dárci ani obdarovaní povinni podávat daňové přiznání k převodu a jsou od této povinnosti osvobozeni. Existuje však výjimka a to pouze v případě, kdy by hodnota daru přesahovala pět milionů korun, je obdarovaný či obdarovaná povinni informovat finanční úřad o tomto převodu, byť s nulovou daňovou povinností. I v případě kdy dar a jeho hodnota přesahuje částku pět milionů korun platí osvobození od daně z příjmu z daru.

Právě osvobození od daně z příjmu činí z darování velmi výhodnou formu převodu nemovitostí. U kupní smlouvy totiž platí kupující daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 procenta z hodnoty nemovitosti, nebo z kupní ceny dle toho, která je určena jako vyšší.

Služba PROFI Darovací smlouvy on-line je ideálně pro důchodce a seniory

Stále více lidí v důchodovém věku využívá službu zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci on-line, z pohodlí svého domova. Služba je tak přímo ideální pro seniory.

Právě lidé v důchodovém věku jsou nečastějšími klienty, kteří objednávají zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu a oceňuje související poradenství a možnost na cokoliv se zeptat odborníka, který věc vyřizuje. Zajímavé je, že lidé ve věku na sedmdesát let, nemají výraznější obavy pracovat s internetem a i věci darování a zpracování právních dokumentů řešit internetovou formou.

Například pan Pepa, kterému je letos 75 let se rozhodl darovat své vnučce, která se o něj velmi pečlivě stará a věnuje mu veškerý svůj čas, svůj byt, ve kterém žije. Je mu jasné, že kdyby se věc řešila v dědickém řízení „poperou“ se o byt jeho děti, nyní už 50 ti leté, které ale nemají o Pepu velký zájem a vymlouvají se jen na své starosti a nedostatek času.

Darováním nemovitosti vnučce darovací smlouvou tak Pepa dosáhne toho, že jeho oblíbená a starostlivá vnučka skutečně předmětný byt získá a on bude mít v bytě zřízeno věcné břemeno – služebnost doživotního užívání až do své smrti. Vnučka tak bude byt vlastnit a až Pepa jednou zemře, může se do bytu buď nastěhovat nebo ho prodat a trošku více si užít života.

Pepa se rozhodl právě z důvodu jistoty a nezpochybnitelnosti smlouvy věc řešit s pomocí odborníka a tak si ve vyhledavači vyhledal server www.ProfiPravnik.cz kde velmi jednoduše našel mail na právníka a sepsal 4 body potřebných informací. V mailu také požádal Pepa o zpracování smlouvy a uhradil částku za zpracování 2500,- Kč.

Už druhý den pak Pepovi dorazila do mailové schránky darovací smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci, které si Pepa zkontroloval, vytiskl a s vnučkou zašli na poštu ověřit podpisy a podat na podatelnu katastru nemovitostí. Pepa se navíc mailem poptal na vše potřebné a důležité co ho v rámci darování zajímalo, nebo čím si nebyl jistý.

Pro Pepu jako seniora, kterému bude brzy 80 let byla celá věc velmi snadná a přehledná. Pokud cokoliv nevěděl, nebo  nebyl jistý tak měl možnost se kdykoliv on-line zeptat svého právníka, který pro něj dokumenty zpracovává. Pepa navíc nemusel nikam chodit, složitě se objednávat, řešit dopravu, vše vyřídil z pohodlí svého domova od svého počítače, který mu právě vnučka pořídila a naučila ho s ním pracovat.

Za částku 2900 korun měl tak Pepa jistotu, že vše proběhne v pořádku, dokumenty budou správně vyhotoveny a nehrozí, že by katastr nemovitostí vklad vlastnického práva obdarované vnučky zamítl, nebo že by v budoucnu mohl toto darování, které proběhlo zcela legálně a bez problémů napadnout a zneplatnit.

Chcete darovat a zároveň vypořádat sourozence obdarovaného? Jaké jsou v roce 2018 podmínky

Finanční vypořádání sourozence obdarovaného je jednou z častých podmínek, kterou rodiče podmiňují darování nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku jednomu z nich. Jak se věc v roce 2018 nejlépe řeší?

Darování může být podmíněno vypořádáním mezi sourozenci

Darování nemovitosti jednomu ze sourozenců by samozřejmě bylo nespravedlivé vůči druhému či třetímu ze sourozenců. Rodiče přitom nechtějí darovat všech sourozencům do podílového spoluvlastnictví například z důvodu, že tuto nemovitost dlouhodobě užívá právě obdarovaný syn či dcera. Podmínkou pro darování ale je, aby se tento potomek s ostatními sourozenci vypořádal a tedy jim uhradil hodnotu podílu na kterou by měli tito sourozenci nárok.

A jsme u problému, jak celou věc nejlépe vyřešit. Nabízejí se v zásadě dvě řešení:

 • Darovací smlouva, a smlouva finančním vypořádání – Darovací smlouvou darují rodiče nemovitosti jednomu z dětí. Smlouvou o finančním vypořádání se pak docílí toho, že se obdarované dítě vypořádá se svým sourozencem či sourozenci a uhradí jim sjednanou částku vypořádání. Toto vypořádání uznávají banky za účelem poskytnutí hypotečního úvěru na financování částky vypořádání,
 • Darovací smlouva na podíl, který by náležel obdarovanému, a kupní smlouva rodičů s obdarovaným, který za zbylý podíl uhradí částku odpovídající kupovanému podílu. Financování koupě lze i tímto způsobem vyřešit hypotečním úvěrem. Rodiče pak obdrženou částku z prodeje podílu na nemovitosti jednomu z dětí, darují pak sourozenci obdarovaného jako vypořádání.

Jako jsou rozdíly u obou způsobů? Co se týká právních aspektů, tak rozdíly nejsou podstatné, a oba způsoby směřují k dosažení cíle, tedy obdarování jednoho ze sourozenců a vypořádání s těmi kdo obdarováni nebyli.

Rozdíly jsou však v daňových dopadech. Zatímco v případě prvním, by měl příjemce vypořádání hradit daň z příjmu z tohoto vypořádání, tak v druhém případě uhradí kupující sourozenec daň z nabytí nemovitých věch z daného podílu. Zatímco v prvním případě by tak měl sourozenec, který obdržel částku vypořádání uhradit 15 procent z příjmu vypořádání, v druhém případě se jedná pouze o 4 procenta z kupní ceny podílu, nebo z hodnoty stanovené posudkem či cenovou mapou. Z hlediska daňového je tak výhodnější druhý způsob řešení věci. Ovšem to pouze za předpokladu, že by finanční úřad nepovažoval vyplacení vypořádání jako dar sourozenci, který by mohl a měl být osvobozen od daně z příjmu. Posuzování charakteru úhrady finančního vypořádání je do velké míry sporné, a záleží spíše na pohledu konkrétního finančního úřadu či konkrétního pracovníka finančního úřadu.

I v tomto případě platí, že by měly být dokumenty zpracovány kvalitně a odborně tak, aby byly obě smlouvy, tedy jak kupní smlouva, tak darovací smlouva akceptovány ze strany katastrálního úřadu a současně aby byla kupní smlouva akceptována ze strany banky, která bude poskytovat nabyvateli hypoteční úvěr.

Cena za zpracování celého řešení darování a vypořádání činí 4900 korun

Celkové náklady na zpracování dokumentů se skládají ze zpracování:

 • Darovací smlouvy
 • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Návodu na vyřízení věci

V ceně 2900,- Kč, a dále

 • Kupní smlouvy
 • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Návodu na vyřízení

V ceně 2000,- Kč, která je zvýhodněna oproti standardní ceně za zpracování kupní smlouvy ve výši 3900,- Kč.

Všechny smluvní strany budou mít díky kvalitnímu a odbornému zpracování všech potřebných dokumentů jistotu, že tyto dokumenty budou akceptovány všemi zúčastněnými institucemi, tedy katastrálním úřadem, bankou poskytující hypoteční úvěr, resp. finančním úřadem, a že nedojde k jejich budoucímu zpochybnění.

Darování pro případ smrti je v roce 2018 podle NOZ možné

Darování nemovitosti pro případ smrti je nový institut, který zavedl nový občanský zákoník v roce 2014. Smysl tohoto způsobu darování je jasný. Darování obdarovanému proběhne reálně až ve chvíli, kdy dárce zemře.

Darování pro případ smrti má dát větší jistotu dárci

Smlouvu o darování mohou účastníci uzavřít hned, ale k převodu na katastru i k reálnému převodu dojde až po té co dárce zemře. Jedná se tak vlastně o druh odkazu či závěti. Na realizaci darování má obdarovaný po smrti dárce nárok, pokud jsou dokumenty správně vyhotoveny. Darované nemovitosti tak vůbec nebudou spadat do dědického řízení a realizace převodu, tedy darování tak bude řešena mimo pozůstalostní řízení. Tím dárce ušetří náklady, čas a také nejistotu, které by mu realizace převodu v dědickém řízení mohla vzniknout.

Dokumenty k darování si ponechá obdarovaný

Darovací smlouvu pro případ smrti, s ověřenými podpisy účastníků, spolu s prohlášením o tom, že dar nebude odvolán a bude realizován jen v případě, kdy obdarovaný dárce přežije si ponechá obdarovaný. Ten také tyto dokumenty použije ve chvíli, kdy dárce zemře. Sám pak obdarovaný podepíše návrh na vklad do katastru nemovitostí a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí na příslušný katastrální úřad.

Darovací smlouva se zřízením věcného břemen je lepším řešením

Rozhodně však jako odborníci upřednostňujeme osvědčené a ověřené instituty a řešení. Darovací smlouva pro případ smrti je novým způsobem řešení darování a není tedy v praxi patřičně vyzkoušen, stejně jako není ověřen v rámci rozhodování soudů, tedy příslušné judikatury. Už proto upřednostňujeme řešení, kdy dárce daruje nemovitost ještě za svého života a současně je mu zřízeno věcné břemeno – služebnost doživotního a bezplatného užívání nemovitosti. Tím dárce zrealizuje svůj úmysl převést darem nemovitost oblíbenému člověku, kterým je obdarovaný a současně si zajistí velmi pevně a právně silně právo užívat darovanou nemovitost až do své smrti a zcela bezplatně. Zde máme vyzkoušeno, že toto řešení velmi dobře funguje bez nějakých výraznějších rizik.

Na katastr nemovitostí se v roce 2018 podává jedna darovací smlouva

Zatímco před přijetím nového občanského zákoníku se na katastr podávalo velké množství darovacích či kupních smluv konkrétně v množství podle počtu účastníků plus jedna. Od roku 2014 se podává pouze jedna darovací smlouva, bez ohledu na to kolik je účastníků smlouvy.

Darovací smlouva musí obsahovat ověřené podpisy účastníků

Darovací smlouva, která se předkládá katastru nemovitostí musí povinně obsahovat ověřené podpisy všech účastníků smlouvy. Tedy všech těch, kteří se pod touto smlouvou podepisují. Důvodem je skutečnost, že katastrální úřad musí mít jistotu, že smlouvu skutečně podepsali daní účastníci darovací či kupní smlouvy, aby se tak zabránilo podvodům s nemovitostmi. Ověření podpisů přitom nemusí probíhat v jeden den ani na jednom místě. Je možné, aby například v pondělí podepsal dárce v Praze, a ve středu třeba obdarovaný v Písku. Obě ověření jsou platné a bezvadné. Teprve následně dojde k podání příslušné darovací nebo kupní smlouvy na příslušnou podatelnu katastrálního úřadu.

Návrhy na vklad nemusí být úředně ověřeny

Spolu s darovací smlouvou, nebo kupní smlouvou podepíší smluvní strany i návrh na vklad do katastru nemovitostí ve dvou vyhotoveních. Je možné ale podepsat vyhotovení více. Na katastru však zůstává pouze jeden podepsaný výtisk návrhu na vklad, ostatní slouží pouze za účelem orazítkování na podatelně, tedy jako doklad o podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Podpisy na návrzích na vklad do katastru nemovitostí nemusí být úředně ověřeny a podepisují se pouze obyčejně do příslušné kolonky u osobních údajů účastníků.

Kde ověřit podpisy na darovací nebo kupní smlouvě

Podpisy lze ověřit u více institucí, tedy neexistuje jedna preferovaná nebo nejlepší instituce či nejlepší či nejvhodnější ověření. Všechna ověření mají stejnou hodnotu či váhu. Nejdostupnější možností k ověření podpisu je tak ověření na pobočkách České pošty. Ověření je možné u přepážek s označením „czechpoint“. Další možností je ověření na matrikách obecních a městských úřadů, které jsou také velmi dobře dostupné. Možnost ověření podpisu nabízejí také notáři nebo advokáti, kteří používají knihu ověření podpisů. Ověření podpisu stojí 30 korun.

Darovací smlouva nesmí obsahovat žádné protiplnění

Darovací smlouva nesmí ani v roce 2018 obsahovat žádné protiplnění. Tedy dárce nesmí za realizaci daru od obdarovaného dárci nic platit, nebo se k čemukoliv materiálnímu zavazovat. Proč?

Povinnost vypořádání u darovací smlouvy může být protiplněním

Klienti si velmi často přejí zakomponovat do darovací smlouvy nejrůznější podmínky či formy protiplnění, kdy by obdarovaný dárci za realizaci darování něco oplácel, nebo naopak plnil někomu jinému. To platí i v případě, kdy by si dárce vymiňoval vypořádání v darovací smlouvě mezi sourozenci. Pokud by se obdarovaný zavázal plnit třeba ve prospěch sourozence formou finančního vypořádání, vznikl by problém s daněmi. Takto koncipovaná darovací smlouva by mohla být ze strany finančního úřadu považována za skrytou kupní smlouvu a mohla by být doměřena daň z nabytí nemovitých věcí, kterou by měl uhradit obdarovaný jako nabyvatel nemovitosti.

Protiplněním u darovací smlouvy může být i převzetí úvěru

Za protiplnění může být považována i dohoda dárce s obdarovaným, že obdarovaný převezme od dárce jeho část úvěru, nebo dárce z úvěru vyváže. Opět se jedná o určité protiplnění, byť ne přímo formou úhrady nějaké částky, ale převzetím závazku, který by jinak musel dárce plnit. I v takovém případě by mohlo dojít k doměření daně. Pokud si chtějí účastníci nějakou formu kompenzace dohodnout, rozhodně to nemůže být v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou, nebo dokonce upraveno přímo v ní.

Obdarovaný nesmí dárci vůbec nic plnit

Závazek obdarovaného, že pro dárce něco koupí nebo mu převede jinou nemovitost už je protiplněním beze vší pochybnosti a takové ujednání by měnilo darovací smlouvu na kupní smlouvu bez ohledu na pojmenování této smlouvy. Jedním z hlavních znaků darovací smlouvy je, že se jedná o jednostranné darování ze strany dárce obdarovanému a závazek obdarovaného dar převzít, nikoliv závazek obdarovaného cokoliv dárci plnit.

Závazek v podobě vděčnosti a postarání se o dárce není protiplněním

Závazek obdarovaného postarat se o dárce v době jeho nemohoucnosti či nemoci, nebo závazek péče o dárce či zajištění stravy či dopravy už za protiplnění v klasickém hodnotovém smyslu považováno není. Jedná se o čestný závazek, který si darování dokonce vyžaduje a je dokonce podporováno ustanovením občanského zákoníku ve smyslu práva odvolání daru ze strany dárce z důvodu jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Takovýmto porušením dobrých mravů je například odmítnutí pomoci či dlouhodobý nezájem o osobu dárce a to i v případě jeho nemoci.

Odvolání daru z darovací smlouvy je možné. V praxi se však uplatňuje málo

Právo na odvolání daru z darovací smlouvy upravuje přímo občanský zákoník a tohoto práva se nemůže dárce dokonce předem vzdát. Stejně tak nemohou právo odvolat dar z darovací smlouvy ani účastníci svou dohodou. Odvolání daru je však dlouhý a velmi náročný proces s nejistým výsledkem.

Odvolání daru pro jednání v rozporu s dobrými mravy

Prvním případem kdy je možné darování odvolat je jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Rozpor s dobrými mravy je nutné vždy posuzovat v každém konkrétním případě s konkrétními okolnostmi, protože každý případ je originální a nelze v těchto případech uplatňovat nějaké šablony jednání. Obecně však jednáním v rozporu s dobrými mravy bude například odmítnutí poskytnutí pomoci dárce obdarovaným a to po jeho opakovaných urgencích, hrubé a opakované napadání dárce ze strany obdarovaného, nebo spáchání trestného činu obdarovaného vůči dárci. Každý takový zásah, nebo porušení povinností dárce by mělo být opakované, dlouhodobé a s vysokou intenzitou do života dárce. Odvolání daru je totiž poměrně velký zásah do majetkových práv jednotlivce a tak je tento nástroj podroben velmi podrobnému zkoumání, prověřování a dokazování.

Odvolání daru pro nouzi dárce

Tento institut a možnost odvolání daru je zcela nová a přinesl ji teprve nový občanský zákoník v roce 2014. Dárce tak může požadovat vrácení daru, nebo úhradu pravidelné dávky v případě, že se dostane do nouze a sociální tísně. Platí, že do této nouze se dárce nesmí dostat z důvodu vlastního zavinění. Například tím, že se sám rozhodne nepracovat, nebo se sám předluží a tím se dostane do sociální tísně. V takovém případě by právo na odvolání daru nebylo soudem vůbec uznáno. Naopak typickým příkladem, který by měl šanci na úspěch je vážné onemocnění dárce, úraz dárce, kdy je dárci objektivně znemožněno aby se mohl sám uživit. V takovém případě má dárce možnost požadovat vrácení daru, nebo tento postup může obdarovaný nahradit tím, že dárci bude po potřebnou dobu poskytovat nějakou dostatečnou finanční dávku a dárce i jinak podporovat nebo mu pomáhat.

Odvolání daru je možné pouze soudní cestou

Odvolání daru se v praxi realizuje tak, že dárce obdarovanému zašle výzvu k dobrovolnému vrácení daru a uvede důvody proč na odvolání daru trvá. Pokud obdarovaný nereaguje, nebo vrácení daru odmítne, musí se dárce obrátit na soud a požadovat uplatnění odvolání daru soudní cestou. Platí, že nárok na odvolání daru musí dárce v plném rozsahu a také co nejlépe prokázat. Pokud dárce neunese důkazní břemeno, nebo se ukáží důvody dárce pro odvolání daru jako nedostatečné, soud takovou žalobu zamítne. V praxi pak možnost odvolání daru není pro obdarované žádnou nejistotou či rizikem. Pokud obdarovaný nebude postupovat vůči dárci hrubě v rozporu s dobrými mravy, nemá se v zásadě čeho obávat a jakékoliv zpochybnění jeho vlastnického práva mu nehrozí.

Nejčastější chyby u darovací smluv v roce 2018

Lidé, kteří si píší darovací smlouvy svépomocí, nebo pomocí nejrůznějších vzorů z internetu, nebo kteří opisují staré smlouvy k nabytí nemovitostí dělají velmi často stejné a také fatální chyby, které vedou k zamítnutí návrhu na vklad dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí.

Následkem je ztráta času i zaplaceného poplatku. V nemálo případech je také díky zamítnutí definitivně zmařena možnost převodu, kdy dárce už není nového darování a nového podpisu a jeho ověření schopen, nebo dokonce dárce v mezidobí zemře. V takovém případě má pak obdarovaný smlouvu a snahu o úsporu vykoupí ztrátou statisícové či milionové hodnoty ve formě darované nemovitosti.

Jakých nejčastějších chyb se lidé v těchto případech dopouštějí?

 • Neuvádějí v darovací smlouvě rodná čísla účastníků, ale pouze data narození
 • Neověřují podpisy u darovací smlouvy
 • Špatně označují nemovitosti, které chtějí převést. Tyto nemovitosti musí být v darovací smlouvě označeny přesně a precizně,
 • U darování bytů dochází k opomenutí zahrnutí podílů na domě a pozemku v darovací smlouvě
 • Zapomíná se převádět podíl na nebytových prostorech při darování bytů
 • Špatně určený podíl na společných částech domu a pozemku v případě darování bytu
 • Uvádění zřízení věcného břemene k podílu na nemovitosti, což nelze
 • Uvádění protiplnění v darovací smlouvě
 • Zaměňování výměnku za věcné břemeno – služebnost doživotního bezplatného užívání nemovitosti,
 • V případě prvního převodu bytu není doplněn plánek podlaží a bytu, ani popis vybavení,
 • Rozpor darovací smlouvy s návrhem na vklad,

Chyb se objevuje v darovacích smlouvách samozřejmě mnohem více. Tyto jsou však nejčastější a vedou většinou k zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu.

Nejvhodnějším řešením jak se výše uvedených chyb a vad zbavit, nebo je vyloučit z darovací smlouvy a návrhu na vklad, je využít služeb odborníka, ideálně advokáta. Tato pomoc přitom nemusí být vůbec drahá. V našem případě zaplatíte za zpracování všech potřebných převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci pouze 2500 korun a tato cena je konečná a platí pro všechny převody formou darovací smlouvy a darování. V případě kupní smlouvy a návrhu na vklad, včetně návodu na vyřízení se pak jedná o cenu 3900 korun.

Vyřízení darování nemovitosti může trvat čtyři týdny

Darování nemovitosti formou darovací smlouvy má několik fází, které je třeba do doby celkového vyřízení darování zahrnout. I tak lze celou věc vyřídit až do zápisu vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí do čtyř týdnů.

Zpracování darovací smlouvy a dalších dokumentů trvá dva dny

Takto poměrně rychlé vyřízení celé věci je možné i díky rychlého způsobu komunikace při objednání a zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci a souvisejícím právním poradenstvím. To platí v případě objednání služby PROFI Darovací smlouvy u naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz. Tato fáze je nejkratší a činí od objednání zpracování darovací smlouvy do jejího zpracování maximálně dva dny. Poté jsou zpracované dokumenty okamžitě e

#
Zpracování darovací smlouvy 2020 podle NOZ


Zpracování darovací smlouvy na nemovitost advokátem je jistota. Vše lze navíc vyřídit on-line prostřednictvím internetu, tedy rychle, levně, s garancí a zárukou. PROFI darovací smlouva, jak ji zpracovat a vyřídit?

#
Darovací smlouva on-line i v roce 2018. Darování nemovitosti levně a bez starostí


I v roce 2018 nabízíme velmi žádanou a populární službu PROFI Darovací smlouvy, která velmi jednoduše, rychle a komfortně umožní převod nemovitosti darováním. Vše se navíc řeší on-line, tedy z pohodlí domova.

#
Darování darovací smlouvou podle NOZ v roce 2018, opět rychle, kvalitně a levně


Darování nemovitosti, tedy darování bytu domu, nebo pozemku se v roce 2018 mírně mění. Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku – NOZ tak doznává několika změn a úprav. Pokud se chcete vyhnout riziku, nebo problémům při vkladu, čtěte dále!

#
Darování nemovitosti darovací smlouvou se věcným břemenem. Výměnek není služebnost


Darovat darovací smlouvou můžete dům nebo byt i spolu se zřízením výměnku, nebo služebnosti doživotního užívání darované nemovitosti dárcem. Mezi oběma instituty je však velký rozdíl. I přesto si lidé oba dva instituty ztotožňují a to není správně.

#
Vzor darovací smlouvy ne. Darovací smlouvy a návrhy na vklad k darování přímo na míru klienta


Vzor darovací smlouvy k nemovitosti vypadá jako úžasná věc, která vám umožní ušetřit několik tisíc korun. V našem případě pouze 2500,- Kč (kolik stojí celá služba PROFI Darovací smlouvy), má ale svá velká rizika a může přivodit účastníkům velké problémy. Proto je l...

#
Služba PROFI Darovací smlouvy on-line je ideálně pro důchodce a seniory


Stále více lidí v důchodovém věku využívá službu zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci on-line, z pohodlí svého domova. Služba je tak přímo ideální pro seniory.

#
Chcete darovat a zároveň vypořádat sourozence obdarovaného? Jaké jsou v roce 2018 podmínky


Finanční vypořádání sourozence obdarovaného je jednou z častých podmínek, kterou rodiče podmiňují darování nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku jednomu z nich. Jak se věc v roce 2018 nejlépe řeší?

#
Jak by měla vypadat správná darovací smlouva roku 2018


Darovací smlouva by měla být jak obsahově správná a úplná, tak i formálně správná, úhledná a přehledná. Darováním na základě darovací smlouvy získáváte do vlastnictví hodnotnou nemovitosti a tomu by také měla odpovídat úroveň dokumentu, který vám získání vlastnictv...

#
Darovací smlouva a předkupní právo spoluvlastníka v roce 2018


Jak je to s předkupním právem v případě darovacích smluv v roce 2018? Vstoupila v platnost novelizace nového občanského zákoníku, která opět zavedla předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. To má však svá omezení, která se dotýkají i právě darování nemovitostí.

#
Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ


Darovací smlouvu upravuje nový občanský zákoník v § 2055 a následných. Mnozí lidé se domnívají, že je to veškerá úprava ustanovení o darovací smlouvách. Není to pravda. S darováním nemovitostí souvisí i další paragrafy a ustanovení nového občanského zákoníku.

#
Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu


Stejně jako v jiných právních oblastech i v případě darovací smlouvy a darování jako takového platí, že by dárce a obdarovaní měli dvakrát měřit a jednou řezat. Tedy po důkladném zvážení úmyslu nemovitosti darovat, by měli vyhledat profesionální pomoc, aby byl jejich úm...

#
Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku


Darování bytu je samostatným a často se opakujícím problémem. Darování bytu totiž má velmi specifické nároky na úpravu darovací smlouvy, kterou se byt převádí. V tomto případě dělají lidé velmi často chyby, které vedou k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. Specifik...

#
Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ


Nový občanský zákoník přinesl do práva nemovitostí a tedy i do problematiky darování nemovitostí velkou změnu. Darovat už nelze samostně dům, pokud má pozemek stejného vlastníka či vlastníky. Stejně tak nelze darovat jen pozemek bez domu. Darovací smlouva musí vždy znít na p...

#
Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání


Dárce obdaruje vým domem jednoho ze svých dětí. Obdarovaný syn se totiž o dárce staral, věnoval mu velkou část svého času, poskytoval mu podporu a bylo zjevné, že ho měl nezištně rád. Ostatní děti si žijí vlastní život. K dárci se přijedou podívat jednou za rok na Vánoce...

#
Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí


Darování nemovitosti, tedy bytu, domu či pozemku je mimořádný a vyjímečný úkon, který je také nevratný. Proto by uzavření darovací smlouvy měla předcházet hluboká úvaha dárce a obdarovaného. Následně by toto mimořádné a vyjímečné rozhodnutí mělo být precizně právn...

#
Darování nemovitosti je velmi krásný úkon. Ještě krásnější je vděčnost obdarovaného


Darování bytu, domu nebo pozemku, je mimořádný úkon. Pro mnoho dárců či obdarovaných se jedná o jediný takový úkon v jejich životě. Darování je přitom projevem vděku či lásky k obdarovanému. Jedná se o důkaz jak právo a právní záležitosti mohou úzce souviset s lidským...

#
Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu


Nový občanský zákoník přinesl do tuzemského občanského práva skutečnou revoluci a mnoho změn. Ty se týkají i darování nemovitostí. Darování je způsob nabytí vlastnictví, který má velmi mnoho výhod a předností. Je však třeba být dobře informován a nedělat zbytečné c...

#
Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu


Výměnek u darovací smlouvy je vynikající nástroj chránící dárce před nevděčnými obdrarovanými. I když daruje dárce svůj byt, nebo dům, nemůže si s ním obdarovaný dělat co chce. Dárci si i do budoucna díky výměnku uchová nad darovanou nemovitostí vliv. ČTĚTE DÁLE!

#
Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?


Darování je pro dárce vždy určitým rizikem. Daruje obdarovanému svou nemovitost a očekává od obdarovaného vděk a také že bude moci v domě či bytě i nadále žít. Ne vždy se však dárce s vděkem obdarovaného setkají. Nebojte se proto zřídit spolu s darováním na nemovitosti ...

#
Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby


Darování pozemku se pokládá za velmi jednoduchou věc. Stačí popsat pozemek jeho katastrálním číslem a označit kde se pozemek nachází a je hotovo. Bohužel to tak často není a dárci s obdarovanými dělají chyby i v označení pozemků v darovacích smlouvách a návrzích na vklad....

#
NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti


NOZ, jinak nový občanský zákoník se označuje také č. 89/2012 Sb. V účinnost stoupil v roce 2014 a přinesl do našeho práva největší změny od druhé světové války. NOZ je tak i kvalitním základem pro darovací smlouvy, obsah darovacích smluv i procesu darování nemovitostí, te...

#
Darujete byt? V darovací smlouvě musí být nová prohlášení


Pokud daruje dárce obdarovanému byt či nebytový prostor v bytovém domě, musí v darovací smlouvě uvést nová prohlášení a ustanovení, které přinesly poslední změny souvisejících právních předpisů a zejména NOZ. V případě, že tato prohlášení budou v darovací smlouvě c...

#
Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem


Mezi klienty a ve veřejnosti se traduje, že darování, nebo nabytí vlastnického práva darováním na základě darovací smlouvy na byt, dům či pozemek, není spolehlivým vlastnickým nebo nabývacím titulem, protože dárce může požadovat kdykoliv vrácení daru. Není to pravda. Darov...

#
Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci


Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy na nemovitost je nejen oprávněním a přínosem pro obdarovaného, ale také je to velký závazek vůči dárci. Součástí darovacího práva a darování jako takového je také vděčnost dárce a nutnost chovat se k dárci určitým způs...

#
Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou


Právní zátěž nemovitosti ve formě zástavního práva banky a souvisejícího zákazu zcizení není překážkou darování takto zatížené nemovitosti darovací smlouvou. Vše je třeba pouze řešit ve spolupráci s bankou na základě kvalitní a bezchybné darovací smlouvy. ČTĚTE DÁ...

#
Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů


Manželé si nemohou sami jednomu z nich darovat darovací smlouvou byt, dům nebo pozemek. Dárce totiž nemůže sám sobě darovat nemovitost. Existuje však řešení, které umožní manželům převod společného majetku na jednoho z nich. A nemusí to být přitom tak drahé jako zúžení s...

#
Darovat darovací smlouvou můžete převést i podíly na nemovitostech


Dárce může darovat svůj byt, dům nebo pozemek nejen jako celek, ale také jako podíl na těchto nemovitostech. Dárce tak není nucen darovat celou nemovitost jednomu obdarovanému, ale třeba i několik obdarovaným ve stejných poměrech a podílech. Tím dárce docílí spravedlivého obdar...

#
Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání


Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání, kdy se v rámci darování nemovitosti darovací smlouvou pro jednoho ze sourozenců, dohodnout dárce, obdarovaný a jeho sourozenec na vypořádání pro toho z potomků dárce, který obdarován nemovitostí nebyl. ČTĚTE D...

#
Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne


Dárci, zejména ti staršího věku využívají darování nemovitosti formou darovacích smluv stále častěji. Na darování oceňují jeho snadnost a také výhodnost. Darováním totiž dárce sám na základě vlastního uvážení ovlivní komu svůj majetek daruje. V případě dědického...

#
Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!


Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je sice osvobozeno od daně z příjmu, obdarovaný však má povinnosti na které se nesmí zapomínat. Dodatečnou povinnost také přinesla novelizace zákona o dani z příjmu. ČTĚTE DÁLE!

#
Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti


Darování nemovitosti, tedy bytu či domu na základě darovací smlouvy je i po přijetí Nového občanského zákoníku a dalších předpisů stále bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem převodu nemovitosti na obdarovaného. Jedná se také o způsob nejvýhodnější, pokud jsou dárce a...

#
Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy


V roce 2015 sledujeme poměrně zřetelný trend snižování zájmu o nekritické a povrchní používání vzorů darovací smlouvy. Darovací smlouva ve formě amatérsky zpracovaného vzoru je totiž velmi nebezpečná a úspora 2 500 korun může nakonec klienta vyjít velmi draho. Někdy můž...

#
Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu


Zájem o zpracování, přípravu, revizi či kontrolu darovací smlouvy na nemovitost se opět zvyšuje. Lidé už pochopili, že je výhodnější darovat nemovitost, tedy dům, byt či pozemek na základě darovací smlouvy a to spíše než celou věc řešit závětí pro případ smrti či jin...

#
Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí


Mnoho čtenářů a klientů se ptá, jak správně postupovat po zpracování darovací smlouvy a vyřízení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Postup je daný a je třeba ho přesně dodržovat, aby vše mohlo řádně proběhnout.

#
PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé


Darování nemovitosti je jak pro dárce, který daruje nemovitost, tak pro obdarovaného, který nemovitost přijímá do svého vlastnictví důležitým životním předělem. Tento životně významný okamžik si zaslouží své pojmenování a označení. Tímto označením je PROFI Darovací ...

#
Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta


Ten důležitý rozdíl mezi využitím služby například naší advokátní kanceláře pro zpracování darovací smlouvy a souvisejících převodních dokumentů, a vzorem či jinou službou, je ten, že u nás nedostane klient pouze vypracovanou darovací smlouvu, ale samozřejmostí je i dod...

#
Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost


Abychom dokázali jak je darovací smlouva důležitým a vážným dokumentem a ne jen formálním kouskem papíru, připravili jsme pro vás "svaté desatero darování". Jedná se o desatero správné, kvalitní a bezvadné darovací smlouvy na níž můžete být jako vlastníci nemovitosti pyš...

#
Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti


Jak se taková dobrá a kvalitní darovací smlouva pozná? Darovací smlouva, kterou se můžete pochlubit a ne se za ní stydět je především logicky strukturovaná a uspořádaná, je věcná a jasná, řeší věci, které jsou u darování nemovitosti podstatné a neřeší to nepodstatné a...

#
Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou


Darovací smlouva má být dokument, který si uchová svou kvalitu, jednoznačnost a bezchybnost po celou dobu vašeho vlastnictví nemovitosti. Nejedná se tak o jednorázový papír, který nutně potřebujete, aby vám tatínek, maminka, dědeček nebo babička jako dárci mohli darovat nemovito...

#
Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou


Využití služeb advokáta a právníků je spojeno s obavami z velkých nákladů, které mohou využití právních služeb doprovázet. Darování nemovitosti můžete zajistit nyní za celkovou a konečnou cenu 2500 korun. V ceně je zpracování jak samotné darovací smlouvy, tak i návrhu na...

#
Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?


Návod na rychlé a bezproblémové objednání zpracování PROFI Darovací smlouvy za celkovou a konečnou částku 2500,- Kč. Objednat ji lze velice jednoduše na níže uvedeném kontaktu.

#
Darovací smlouva na nemovitost - nový občanský zákoník


Darovací smlouvy na nemovitost či k převodu nemovitostí, tedy domu bytu či pozemku má od roku 2014 nová pravidla a výrazně se mění podmínky i náležitosti darovacích smluv, kterými se nemovitosti převádí. Darování nemovitosti mezi blízkými osobami zůstane i nadále osvobozeno ...

#
Darovací smlouvy v roce 2014, na jaké chyby si dát pozor


U darovacích smluv, které si lidé zpracovávají svépomocí či vyplňováním nejrůznějších internetových vzorů, vzniká stále více různých chyb. Tyto chyby jsou přitom důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Obdarovaní se tak z důvodu nevýrazné úspor...

#
Chcete darovat nemovitost, byt, dům svému příteli či druhovi? Nárok na osvobození musíte prokázat


I váš druh či přítel nebo přítelkyně může být osvobozen od daně darovací a to i v případě, že vůči vám nemá žádný příbuzenský vztah a ještě nejste ani manželé. Důkazní břemeno je však těžké a složitější, ale můžete ho ustát. Řekneme vám jak, případně...

#
Darovací smlouvy od roku 2014 nově


V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od roku 2014 dochází i ve věci darovacích smluv a jejich náležitostí k výrazným změnám. Změny se týkají nejen samotného obsahu těchto smluv, ale také způsobu provedení zápisu do katastru. Darování je i po roce 2014 os...

#
Rizika darování a darovací smlouvy. Následky mohou být fatální


Darování se jeví jako praktická a bezproblémová věc. Zatímco to první platí, to druhé už ne tak zcela. Darování a darovací smlouvy totiž mohou obsahovat značná rizika a problémy a to nejen aktuální, ale i v budoucnu. Podcenění těchto rizik spojených s darováním nemovitost...

#
Darovací smlouva od advokáta se vyplatí. Proč?


Objednání darovací smlouvy snadno. ČTĚTE DÁLE! Darování nemovitosti je závažným právním úkonem, kterým získáváte vlastnické právo k hodnotné nemovitosti. Chcete aby vaše vlastnické právo k darované nemovitosti bylo definitivní a nenapadnutelné? Pak neriskujte a nepoužíve...

#
Darování nemovitosti je osvobozeno od daně darovací, nezapomeňte to ve smlouvě upravit


Již všeobecně se ví, že darování nemovitosti mezi příbuznými osobami je osvobozeno od daně darovací a není třeba ni nechávat zhotovovat znalecký posudek k této nemovitosti. Doporučujeme však tuto skutečnost v darovací smlouvě kvalitně upravit, jinak vám mohou vzniknout v bud...

#
Darování bytu – pozor na správnou darovací smlouvu


Darování bytu nemusí být tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Speciální požadavky jsou kladeny především na darovací smlouvu, díky které můžete svůj byt darovat. Darovací smlouva musí plnit velmi důležité požadavky. Jinak se darování bytu nemusí vůbec povést.

#
Jak na darovací smlouvu?


Nejvhodnějším postupem je navštívit odborníka a požádat ho o pomoc, která může souviset jak s kompletním právním zastoupením, v realizaci celého darovacího procesu na klíč, nebo pouze zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad, což je nejlevnější řešení.

#
Chci darovat nemovitost darovací smlouvou. Nechci aby spadla do dědictví


Jste starší nebo nemocný člověk, chcete darovat nemovitost svému nejbližšímu a nejoblíbenějšímu příbuznému, kterého tím chcete odměnit za jeho starost a péči o vás? Nechcete, aby váš domov po vaší smrti spadl do dědického řízení a vrhli se na něj příbuzní jako supy...

#
Darovací smlouva na klíč. Kompletní vyřízení darování nemovitosti


Chcete darovat nemovitost, nebo jste naopak obdarovaní a chcete minimalizovat rizika v mít jistotu, že vše proběhne v pořádku a bez problémů? Chcete mít jistotu, že darovací smlouva bude bezchybná, kvalitní a levná? Chcete mít jistotu, že vaše vlastnické právo z darování v budo...

#
Použil jsem vzor darovací smlouvy. Přišel jsem o svůj byt


Jako jiní lidé i pan Jan V. použil vzor darovací smlouvy. Ušetřil tak sice 2500,- Kč za zpracování smlouvy, návrhu na vklad a poradenství odborníkem, na druhou stranu si tak sám zavinil ztrátu dvou milionů korun. Jak pana Jana připravil vzor darovací smlouvy o miliony?

#
Darovací smlouvy. Zájem o ně se stále zvyšuje i s ohledem na nový občanský zákoník


Zájem o zpracování darovacích smluv a souvisejících dokumentů u naší advokátní kanceláře se stále zvyšuje. Důvodem je skutečnost, že lidé stále více zjišťují, že převod nemovitosti pomocí darování je nejlevnější a nejefektivnější způsob převodu nemovitosti u př...

#
Darování nemovitosti, bytu, domu má od roku 2013 nová pravidla


Pokud chcete darovat nemovitost v roce 2013 pak musíte dodržet nová pravidla pro povolování vkladu do katastru nemovitostí. V opačném případě riskujete zamítnutí návrhu, zdržení celého převodu a jeho opakování, včetně všech nákladů.

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: darovací smlouva, darování, dar, darování nemovitosti, darovací daň, vzor darovací smlouvy, darovací smlouvy, dárce, obdarování, darování bytu, darování domu, převod darováním, darovací náležitosti, náležitosti darovací smlouvy, nový občanský zákoník, objednání darovací smlouvy, objednávka darování

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman