Články

Aktuální pravnické články.

#
Zpracování darovací smlouvy 2020 podle NOZ


Zpracování darovací smlouvy na nemovitost advokátem je jistota. Vše lze navíc vyřídit on-line prostřednictvím internetu, tedy rychle, levně, s garancí a zárukou. PROFI darovací smlouva, jak ji zpracovat a vyřídit?

#
Darovací smlouva on-line i v roce 2018. Darování nemovitosti levně a bez starostí


I v roce 2018 nabízíme velmi žádanou a populární službu PROFI Darovací smlouvy, která velmi jednoduše, rychle a komfortně umožní převod nemovitosti darováním. Vše se navíc řeší on-line, tedy z pohodlí domova.

#
Darování darovací smlouvou podle NOZ v roce 2018, opět rychle, kvalitně a levně


Darování nemovitosti, tedy darování bytu domu, nebo pozemku se v roce 2018 mírně mění. Darovací smlouva podle nového občanského zákoníku – NOZ tak doznává několika změn a úprav. Pokud se chcete vyhnout riziku, nebo problémům při vkladu, čtěte dále!

#
Darování nemovitosti darovací smlouvou se věcným břemenem. Výměnek není služebnost


Darovat darovací smlouvou můžete dům nebo byt i spolu se zřízením výměnku, nebo služebnosti doživotního užívání darované nemovitosti dárcem. Mezi oběma instituty je však velký rozdíl. I přesto si lidé oba dva instituty ztotožňují a to není správně.

#
Vzor darovací smlouvy ne. Darovací smlouvy a návrhy na vklad k darování přímo na míru klienta


Vzor darovací smlouvy k nemovitosti vypadá jako úžasná věc, která vám umožní ušetřit několik tisíc korun. V našem případě pouze 2500,- Kč (kolik stojí celá služba PROFI Darovací smlouvy), má ale svá velká rizika a může přivodit účastníkům velké problémy. Proto je l...

#
Služba PROFI Darovací smlouvy on-line je ideálně pro důchodce a seniory


Stále více lidí v důchodovém věku využívá službu zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návod na vyřízení věci on-line, z pohodlí svého domova. Služba je tak přímo ideální pro seniory.

#
Chcete darovat a zároveň vypořádat sourozence obdarovaného? Jaké jsou v roce 2018 podmínky


Finanční vypořádání sourozence obdarovaného je jednou z častých podmínek, kterou rodiče podmiňují darování nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku jednomu z nich. Jak se věc v roce 2018 nejlépe řeší?

#
Jak by měla vypadat správná darovací smlouva roku 2018


Darovací smlouva by měla být jak obsahově správná a úplná, tak i formálně správná, úhledná a přehledná. Darováním na základě darovací smlouvy získáváte do vlastnictví hodnotnou nemovitosti a tomu by také měla odpovídat úroveň dokumentu, který vám získání vlastnictv...

#
Darovací smlouva a předkupní právo spoluvlastníka v roce 2018


Jak je to s předkupním právem v případě darovacích smluv v roce 2018? Vstoupila v platnost novelizace nového občanského zákoníku, která opět zavedla předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí. To má však svá omezení, která se dotýkají i právě darování nemovitostí.

#
Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ


Darovací smlouvu upravuje nový občanský zákoník v § 2055 a následných. Mnozí lidé se domnívají, že je to veškerá úprava ustanovení o darovací smlouvách. Není to pravda. S darováním nemovitostí souvisí i další paragrafy a ustanovení nového občanského zákoníku.

#
Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva


Návrh na vklad je mnohými klienty vnímán jako určitá formalita. Z darovací smlouvy je přece jasné, co dárce a obdarovaný chtějí. Není tomu tak. V případě darování je kromě darovací smlouvy nutno dát důraz i na správnost návrhu na vklad. Chyba v návrhu na vklad totiž vede s...

#
Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu


Stejně jako v jiných právních oblastech i v případě darovací smlouvy a darování jako takového platí, že by dárce a obdarovaní měli dvakrát měřit a jednou řezat. Tedy po důkladném zvážení úmyslu nemovitosti darovat, by měli vyhledat profesionální pomoc, aby byl jejich úm...

#
Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku


Darování bytu je samostatným a často se opakujícím problémem. Darování bytu totiž má velmi specifické nároky na úpravu darovací smlouvy, kterou se byt převádí. V tomto případě dělají lidé velmi často chyby, které vedou k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. Specifik...

#
Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ


Nový občanský zákoník přinesl do práva nemovitostí a tedy i do problematiky darování nemovitostí velkou změnu. Darovat už nelze samostně dům, pokud má pozemek stejného vlastníka či vlastníky. Stejně tak nelze darovat jen pozemek bez domu. Darovací smlouva musí vždy znít na p...

#
Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání


Dárce obdaruje vým domem jednoho ze svých dětí. Obdarovaný syn se totiž o dárce staral, věnoval mu velkou část svého času, poskytoval mu podporu a bylo zjevné, že ho měl nezištně rád. Ostatní děti si žijí vlastní život. K dárci se přijedou podívat jednou za rok na Vánoce...

#
Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí


Darování nemovitosti, tedy bytu, domu či pozemku je mimořádný a vyjímečný úkon, který je také nevratný. Proto by uzavření darovací smlouvy měla předcházet hluboká úvaha dárce a obdarovaného. Následně by toto mimořádné a vyjímečné rozhodnutí mělo být precizně právn...

#
Darování nemovitosti je velmi krásný úkon. Ještě krásnější je vděčnost obdarovaného


Darování bytu, domu nebo pozemku, je mimořádný úkon. Pro mnoho dárců či obdarovaných se jedná o jediný takový úkon v jejich životě. Darování je přitom projevem vděku či lásky k obdarovanému. Jedná se o důkaz jak právo a právní záležitosti mohou úzce souviset s lidským...

#
Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu


Nový občanský zákoník přinesl do tuzemského občanského práva skutečnou revoluci a mnoho změn. Ty se týkají i darování nemovitostí. Darování je způsob nabytí vlastnictví, který má velmi mnoho výhod a předností. Je však třeba být dobře informován a nedělat zbytečné c...

#
Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu


Výměnek u darovací smlouvy je vynikající nástroj chránící dárce před nevděčnými obdrarovanými. I když daruje dárce svůj byt, nebo dům, nemůže si s ním obdarovaný dělat co chce. Dárci si i do budoucna díky výměnku uchová nad darovanou nemovitostí vliv. ČTĚTE DÁLE!

#
Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?


Darování je pro dárce vždy určitým rizikem. Daruje obdarovanému svou nemovitost a očekává od obdarovaného vděk a také že bude moci v domě či bytě i nadále žít. Ne vždy se však dárce s vděkem obdarovaného setkají. Nebojte se proto zřídit spolu s darováním na nemovitosti ...

#
Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby


Darování pozemku se pokládá za velmi jednoduchou věc. Stačí popsat pozemek jeho katastrálním číslem a označit kde se pozemek nachází a je hotovo. Bohužel to tak často není a dárci s obdarovanými dělají chyby i v označení pozemků v darovacích smlouvách a návrzích na vklad....

#
NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti


NOZ, jinak nový občanský zákoník se označuje také č. 89/2012 Sb. V účinnost stoupil v roce 2014 a přinesl do našeho práva největší změny od druhé světové války. NOZ je tak i kvalitním základem pro darovací smlouvy, obsah darovacích smluv i procesu darování nemovitostí, te...

#
Darujete byt? V darovací smlouvě musí být nová prohlášení


Pokud daruje dárce obdarovanému byt či nebytový prostor v bytovém domě, musí v darovací smlouvě uvést nová prohlášení a ustanovení, které přinesly poslední změny souvisejících právních předpisů a zejména NOZ. V případě, že tato prohlášení budou v darovací smlouvě c...

#
Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem


Mezi klienty a ve veřejnosti se traduje, že darování, nebo nabytí vlastnického práva darováním na základě darovací smlouvy na byt, dům či pozemek, není spolehlivým vlastnickým nebo nabývacím titulem, protože dárce může požadovat kdykoliv vrácení daru. Není to pravda. Darov...

#
Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci


Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy na nemovitost je nejen oprávněním a přínosem pro obdarovaného, ale také je to velký závazek vůči dárci. Součástí darovacího práva a darování jako takového je také vděčnost dárce a nutnost chovat se k dárci určitým způs...

#
Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou


Právní zátěž nemovitosti ve formě zástavního práva banky a souvisejícího zákazu zcizení není překážkou darování takto zatížené nemovitosti darovací smlouvou. Vše je třeba pouze řešit ve spolupráci s bankou na základě kvalitní a bezchybné darovací smlouvy. ČTĚTE DÁ...

#
Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů


Manželé si nemohou sami jednomu z nich darovat darovací smlouvou byt, dům nebo pozemek. Dárce totiž nemůže sám sobě darovat nemovitost. Existuje však řešení, které umožní manželům převod společného majetku na jednoho z nich. A nemusí to být přitom tak drahé jako zúžení s...

#
Darovat darovací smlouvou můžete převést i podíly na nemovitostech


Dárce může darovat svůj byt, dům nebo pozemek nejen jako celek, ale také jako podíl na těchto nemovitostech. Dárce tak není nucen darovat celou nemovitost jednomu obdarovanému, ale třeba i několik obdarovaným ve stejných poměrech a podílech. Tím dárce docílí spravedlivého obdar...

#
Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání


Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání, kdy se v rámci darování nemovitosti darovací smlouvou pro jednoho ze sourozenců, dohodnout dárce, obdarovaný a jeho sourozenec na vypořádání pro toho z potomků dárce, který obdarován nemovitostí nebyl. ČTĚTE D...

#
Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne


Dárci, zejména ti staršího věku využívají darování nemovitosti formou darovacích smluv stále častěji. Na darování oceňují jeho snadnost a také výhodnost. Darováním totiž dárce sám na základě vlastního uvážení ovlivní komu svůj majetek daruje. V případě dědického...

#
Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na povinnosti!


Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je sice osvobozeno od daně z příjmu, obdarovaný však má povinnosti na které se nesmí zapomínat. Dodatečnou povinnost také přinesla novelizace zákona o dani z příjmu. ČTĚTE DÁLE!

#
Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti


Darování nemovitosti, tedy bytu či domu na základě darovací smlouvy je i po přijetí Nového občanského zákoníku a dalších předpisů stále bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem převodu nemovitosti na obdarovaného. Jedná se také o způsob nejvýhodnější, pokud jsou dárce a...

#
Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy


V roce 2015 sledujeme poměrně zřetelný trend snižování zájmu o nekritické a povrchní používání vzorů darovací smlouvy. Darovací smlouva ve formě amatérsky zpracovaného vzoru je totiž velmi nebezpečná a úspora 2 500 korun může nakonec klienta vyjít velmi draho. Někdy můž...

#
Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu


Zájem o zpracování, přípravu, revizi či kontrolu darovací smlouvy na nemovitost se opět zvyšuje. Lidé už pochopili, že je výhodnější darovat nemovitost, tedy dům, byt či pozemek na základě darovací smlouvy a to spíše než celou věc řešit závětí pro případ smrti či jin...

#
Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí


Mnoho čtenářů a klientů se ptá, jak správně postupovat po zpracování darovací smlouvy a vyřízení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Postup je daný a je třeba ho přesně dodržovat, aby vše mohlo řádně proběhnout.

#
PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé


Darování nemovitosti je jak pro dárce, který daruje nemovitost, tak pro obdarovaného, který nemovitost přijímá do svého vlastnictví důležitým životním předělem. Tento životně významný okamžik si zaslouží své pojmenování a označení. Tímto označením je PROFI Darovací ...

#
Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta


Ten důležitý rozdíl mezi využitím služby například naší advokátní kanceláře pro zpracování darovací smlouvy a souvisejících převodních dokumentů, a vzorem či jinou službou, je ten, že u nás nedostane klient pouze vypracovanou darovací smlouvu, ale samozřejmostí je i dod...

#
Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost


Abychom dokázali jak je darovací smlouva důležitým a vážným dokumentem a ne jen formálním kouskem papíru, připravili jsme pro vás "svaté desatero darování". Jedná se o desatero správné, kvalitní a bezvadné darovací smlouvy na níž můžete být jako vlastníci nemovitosti pyš...

#
Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti


Jak se taková dobrá a kvalitní darovací smlouva pozná? Darovací smlouva, kterou se můžete pochlubit a ne se za ní stydět je především logicky strukturovaná a uspořádaná, je věcná a jasná, řeší věci, které jsou u darování nemovitosti podstatné a neřeší to nepodstatné a...

#
Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou


Darovací smlouva má být dokument, který si uchová svou kvalitu, jednoznačnost a bezchybnost po celou dobu vašeho vlastnictví nemovitosti. Nejedná se tak o jednorázový papír, který nutně potřebujete, aby vám tatínek, maminka, dědeček nebo babička jako dárci mohli darovat nemovito...

#
Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou


Využití služeb advokáta a právníků je spojeno s obavami z velkých nákladů, které mohou využití právních služeb doprovázet. Darování nemovitosti můžete zajistit nyní za celkovou a konečnou cenu 2500 korun. V ceně je zpracování jak samotné darovací smlouvy, tak i návrhu na...

#
Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat?


Návod na rychlé a bezproblémové objednání zpracování PROFI Darovací smlouvy za celkovou a konečnou částku 2500,- Kč. Objednat ji lze velice jednoduše na níže uvedeném kontaktu.

#
Ceník advokátních služeb. Jaké jsou ceny advokátů


Ceny advokátů jsou častým dotazem a vyhledávaným pojmem tisíců uživatelů. Důvodem je často nejasnost a nesrozumitelnost cen advokátních či právních služeb a často nepříjemná překvapení klientů, kteří po skončení věci dostávají nečekaně vysoké faktury. Proto otevře...

#
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a nový občanský zákoník


Změny, které přináší nový občanský zákoník se nevyhnout ani problematice věcných břemen. Smlouva o věcném břemeno, či o zřízení věcného břemene se tak od roku 2014 mění a mění se i náležitosti této smlouvy.

#
Darovací smlouva na nemovitost - nový občanský zákoník


Darovací smlouvy na nemovitost či k převodu nemovitostí, tedy domu bytu či pozemku má od roku 2014 nová pravidla a výrazně se mění podmínky i náležitosti darovacích smluv, kterými se nemovitosti převádí. Darování nemovitosti mezi blízkými osobami zůstane i nadále osvobozeno ...

#
Darovací smlouvy v roce 2014, na jaké chyby si dát pozor


U darovacích smluv, které si lidé zpracovávají svépomocí či vyplňováním nejrůznějších internetových vzorů, vzniká stále více různých chyb. Tyto chyby jsou přitom důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Obdarovaní se tak z důvodu nevýrazné úspor...

#
Chcete darovat nemovitost, byt, dům svému příteli či druhovi? Nárok na osvobození musíte prokázat


I váš druh či přítel nebo přítelkyně může být osvobozen od daně darovací a to i v případě, že vůči vám nemá žádný příbuzenský vztah a ještě nejste ani manželé. Důkazní břemeno je však těžké a složitější, ale můžete ho ustát. Řekneme vám jak, případně...

#
Advokátní úschovy peněz od roku 2013 bezpečnější


Od roku 2013 zavedla Česká advokátní komora v souvislost s advokátními úschovami nové bezpečnostní opatření, které má dále zajistit větší kontrolu a bezpečnost finančních prostředků klientů.

#
Kontrola, revize kupní smlouvy od realitní kanceláře je nutná


Advokátní kontrola smluv předložených realitní kanceláří je nutná a nelze než ji doporučit. Musíte si uvědomit, že nejste jediným klientem realitní kanceláře, ale realitní kancelář zastupuje též zájmy druhé strany. Smlouva předložená realitkou tak může být vůči vám...

#
Proč využít advokátní úschovu? Je bezpečnější než úschova u realitní kanceláře


Proč raději využít při koupi či prodeji nemovitosti advokátní úschovu a nespoléhat se na tzv. úschovu finančních prostředků u advokátní kanceláře? Důvodem je bezpečnost, ale i komfort, který máte při využití advokátní úschovy. Při využití advokátní úschovy v podsta...

#
Darovací smlouvy od roku 2014 nově


V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od roku 2014 dochází i ve věci darovacích smluv a jejich náležitostí k výrazným změnám. Změny se týkají nejen samotného obsahu těchto smluv, ale také způsobu provedení zápisu do katastru. Darování je i po roce 2014 os...

#
Kupní cena v kupní smlouvě dle nového občanského zákoníku


Kupní cena v kupní smlouvě je velmi důležitou náležitostí a problematikou, které je třeba věnovat velkou pozornost. Jakákoliv chyba může způsobit ztrátu celé kupní ceny, nebo zmaření celé koupě či prodeje nemovitosti. Nový občanský zákoník přitom v této problematice z...

#
Kupní smlouva, jak jí správně napsat s ohledem na nový občanský zákoník?


Kupní smlouva na nemovitost není tak formální a snadná záležitost jak se někdy na první pohled jeví. Dobrou a kvalitní kupní smlouvou můžete hodně získat, naopak vadnou smlouvou můžete přijít i o vše. Kupní smlouvy obecně mají své nejpodstatnější a nejdůležitější č...

#
Rizika darování a darovací smlouvy. Následky mohou být fatální


Darování se jeví jako praktická a bezproblémová věc. Zatímco to první platí, to druhé už ne tak zcela. Darování a darovací smlouvy totiž mohou obsahovat značná rizika a problémy a to nejen aktuální, ale i v budoucnu. Podcenění těchto rizik spojených s darováním nemovitost...

#
Darovací smlouva od advokáta se vyplatí. Proč?


Objednání darovací smlouvy snadno. ČTĚTE DÁLE! Darování nemovitosti je závažným právním úkonem, kterým získáváte vlastnické právo k hodnotné nemovitosti. Chcete aby vaše vlastnické právo k darované nemovitosti bylo definitivní a nenapadnutelné? Pak neriskujte a nepoužíve...

#
Revizi a kontrolu kupní smlouvy pořídíte za částku do 2 000 korun. Neriskujte miliony


Nepřijímejte pasivně návrhy kupních smluv druhé strany či realitních kanceláří a nechte si je prozkoumat, zkontrolovat, zrevidovat či upravit odborníkem, který bude na vaší straně. To samé platí i o vzoru kupní smlouvy stažené s internetu, nebo o kupních smlouvách zpracováva...

#
Kontrola a revize darovací smlouvy za tisíc korun. Neriskujte neplatnost převodu


Neriskujte neplatnost či vadnost návrhu darovací smlouvy, či vzoru darovací smlouvy a nechte si ji pro jistotu zkontrolovat a zrevidovat naším advokátem. U darovací smlouvy nezaplatíte za tuto kontrolu, jejíž součástí je i právní porada ve věci on-line, více než 1 000 korun.

#
Chcete darovací či kupní smlouvu levně?


Pokud jste zvyklý vzory, které v podstatě nic nestojí používat, pak máme pro Vás levné řešení. Vzor kupní či darovací smlouvy si můžete nechat zkontrolovat a zrevidovat naším advokátem tak, aby plně odpovídala právním předpisům a to i s ohledem na ustanovení nového občan...

#
Vzory darovací smlouvy a kupní smlouvy přestávají od roku 2014 platit


Lidé, kteří rádi využívají takzvané vzory smluv volně dostupné na internetu o tuto výhodu od nového roku přijdou. Vstupuje totiž v účinnost nový občanský zákoník, který někde méně někde více dosavadní smlouvy a jejich náležitosti mění. Vzory darovací či kupní smlou...

#
Revize a kontrola kupní smlouvy. Pořídíte už od tisíce korun


Revize a kontrola kupní smlouvy spočívám v kontrole klientem zaslanými návrhy smluv, které mu poskytla buď protistrana, nebo realitní kancelář. Tyto dokumenty pečlivě zkontrolujeme, zhodnotíme obsah a zrevidujeme tak, že do textu barevně přidáme své návrhy na úpravy ustanovení ...

#
Revize a kontrola kupní smlouvy od realitky je nutná


I pokud kupujete či prodáváte nemovitost od realitní kanceláře a tato je v rámci svých služeb povinna vám vypracovat kupní smlouvu, nebo smlouvu o smlouvě budoucí, nechte si tuto smlouvu zkontrolovat či zrevidovat advokátem. Až v 80 procentech případů totiž nacházíme při naš...

#
Darování nemovitosti je osvobozeno od daně darovací, nezapomeňte to ve smlouvě upravit


Již všeobecně se ví, že darování nemovitosti mezi příbuznými osobami je osvobozeno od daně darovací a není třeba ni nechávat zhotovovat znalecký posudek k této nemovitosti. Doporučujeme však tuto skutečnost v darovací smlouvě kvalitně upravit, jinak vám mohou vzniknout v bud...

#
Darování bytu – pozor na správnou darovací smlouvu


Darování bytu nemusí být tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Speciální požadavky jsou kladeny především na darovací smlouvu, díky které můžete svůj byt darovat. Darovací smlouva musí plnit velmi důležité požadavky. Jinak se darování bytu nemusí vůbec povést.

#
Jak na darovací smlouvu?


Nejvhodnějším postupem je navštívit odborníka a požádat ho o pomoc, která může souviset jak s kompletním právním zastoupením, v realizaci celého darovacího procesu na klíč, nebo pouze zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad, což je nejlevnější řešení.

#
Chci darovat nemovitost darovací smlouvou. Nechci aby spadla do dědictví


Jste starší nebo nemocný člověk, chcete darovat nemovitost svému nejbližšímu a nejoblíbenějšímu příbuznému, kterého tím chcete odměnit za jeho starost a péči o vás? Nechcete, aby váš domov po vaší smrti spadl do dědického řízení a vrhli se na něj příbuzní jako supy...

#
Darovací smlouva na klíč. Kompletní vyřízení darování nemovitosti


Chcete darovat nemovitost, nebo jste naopak obdarovaní a chcete minimalizovat rizika v mít jistotu, že vše proběhne v pořádku a bez problémů? Chcete mít jistotu, že darovací smlouva bude bezchybná, kvalitní a levná? Chcete mít jistotu, že vaše vlastnické právo z darování v budo...

#
Použil jsem vzor darovací smlouvy. Přišel jsem o svůj byt


Jako jiní lidé i pan Jan V. použil vzor darovací smlouvy. Ušetřil tak sice 2500,- Kč za zpracování smlouvy, návrhu na vklad a poradenství odborníkem, na druhou stranu si tak sám zavinil ztrátu dvou milionů korun. Jak pana Jana připravil vzor darovací smlouvy o miliony?

#
Darovací smlouvy. Zájem o ně se stále zvyšuje i s ohledem na nový občanský zákoník


Zájem o zpracování darovacích smluv a souvisejících dokumentů u naší advokátní kanceláře se stále zvyšuje. Důvodem je skutečnost, že lidé stále více zjišťují, že převod nemovitosti pomocí darování je nejlevnější a nejefektivnější způsob převodu nemovitosti u př...

#
Darování nemovitosti, bytu, domu má od roku 2013 nová pravidla


Pokud chcete darovat nemovitost v roce 2013 pak musíte dodržet nová pravidla pro povolování vkladu do katastru nemovitostí. V opačném případě riskujete zamítnutí návrhu, zdržení celého převodu a jeho opakování, včetně všech nákladů.

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman