Chcete darovat a zároveň vypořádat sourozence obdarovaného? Jaké jsou v roce 2018 podmínky

Finanční vypořádání sourozence obdarovaného je jednou z častých podmínek, kterou rodiče podmiňují darování nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku jednomu z nich. Jak se věc v roce 2018 nejlépe řeší?

Darování může být podmíněno vypořádáním mezi sourozenci

Darování nemovitosti jednomu ze sourozenců by samozřejmě bylo nespravedlivé vůči druhému či třetímu ze sourozenců. Rodiče přitom nechtějí darovat všech sourozencům do podílového spoluvlastnictví například z důvodu, že tuto nemovitost dlouhodobě užívá právě obdarovaný syn či dcera. Podmínkou pro darování ale je, aby se tento potomek s ostatními sourozenci vypořádal a tedy jim uhradil hodnotu podílu na kterou by měli tito sourozenci nárok.

A jsme u problému, jak celou věc nejlépe vyřešit. Nabízejí se v zásadě dvě řešení:

  • Darovací smlouva, a smlouva finančním vypořádání – Darovací smlouvou darují rodiče nemovitosti jednomu z dětí. Smlouvou o finančním vypořádání se pak docílí toho, že se obdarované dítě vypořádá se svým sourozencem či sourozenci a uhradí jim sjednanou částku vypořádání. Toto vypořádání uznávají banky za účelem poskytnutí hypotečního úvěru na financování částky vypořádání,
  • Darovací smlouva na podíl, který by náležel obdarovanému, a kupní smlouva rodičů s obdarovaným, který za zbylý podíl uhradí částku odpovídající kupovanému podílu. Financování koupě lze i tímto způsobem vyřešit hypotečním úvěrem. Rodiče pak obdrženou částku z prodeje podílu na nemovitosti jednomu z dětí, darují pak sourozenci obdarovaného jako vypořádání.

Jako jsou rozdíly u obou způsobů? Co se týká právních aspektů, tak rozdíly nejsou podstatné, a oba způsoby směřují k dosažení cíle, tedy obdarování jednoho ze sourozenců a vypořádání s těmi kdo obdarováni nebyli.

Rozdíly jsou však v daňových dopadech. Zatímco v případě prvním, by měl příjemce vypořádání hradit daň z příjmu z tohoto vypořádání, tak v druhém případě uhradí kupující sourozenec daň z nabytí nemovitých věch z daného podílu. Zatímco v prvním případě by tak měl sourozenec, který obdržel částku vypořádání uhradit 15 procent z příjmu vypořádání, v druhém případě se jedná pouze o 4 procenta z kupní ceny podílu, nebo z hodnoty stanovené posudkem či cenovou mapou. Z hlediska daňového je tak výhodnější druhý způsob řešení věci. Ovšem to pouze za předpokladu, že by finanční úřad nepovažoval vyplacení vypořádání jako dar sourozenci, který by mohl a měl být osvobozen od daně z příjmu. Posuzování charakteru úhrady finančního vypořádání je do velké míry sporné, a záleží spíše na pohledu konkrétního finančního úřadu či konkrétního pracovníka finančního úřadu.

I v tomto případě platí, že by měly být dokumenty zpracovány kvalitně a odborně tak, aby byly obě smlouvy, tedy jak kupní smlouva, tak darovací smlouva akceptovány ze strany katastrálního úřadu a současně aby byla kupní smlouva akceptována ze strany banky, která bude poskytovat nabyvateli hypoteční úvěr.

Cena za zpracování celého řešení darování a vypořádání činí 4500 korun

Celkové náklady na zpracování dokumentů se skládají ze zpracování:

  • Darovací smlouvy
  • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • Návodu na vyřízení věci

V ceně 2500,- Kč, a dále

  • Kupní smlouvy
  • Návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • Návodu na vyřízení

V ceně 2000,- Kč, která je zvýhodněna oproti standardní ceně za zpracování kupní smlouvy ve výši 3500,- Kč.

Všechny smluvní strany budou mít díky kvalitnímu a odbornému zpracování všech potřebných dokumentů jistotu, že tyto dokumenty budou akceptovány všemi zúčastněnými institucemi, tedy katastrálním úřadem, bankou poskytující hypoteční úvěr, resp. finančním úřadem, a že nedojde k jejich budoucímu zpochybnění.

Darování pro případ smrti je v roce 2018 podle NOZ možné

Darování nemovitosti pro případ smrti je nový institut, který zavedl nový občanský zákoník v roce 2014. Smysl tohoto způsobu darování je jasný. Darování obdarovanému proběhne reálně až ve chvíli, kdy dárce zemře.

Darování pro případ smrti má dát větší jistotu dárci

Smlouvu o darování mohou účastníci uzavřít hned, ale k převodu na katastru i k reálnému převodu dojde až po té co dárce zemře. Jedná se tak vlastně o druh odkazu či závěti. Na realizaci darování má obdarovaný po smrti dárce nárok, pokud jsou dokumenty správně vyhotoveny. Darované nemovitosti tak vůbec nebudou spadat do dědického řízení a realizace převodu, tedy darování tak bude řešena mimo pozůstalostní řízení. Tím dárce ušetří náklady, čas a také nejistotu, které by mu realizace převodu v dědickém řízení mohla vzniknout.

Dokumenty k darování si ponechá obdarovaný

Darovací smlouvu pro případ smrti, s ověřenými podpisy účastníků, spolu s prohlášením o tom, že dar nebude odvolán a bude realizován jen v případě, kdy obdarovaný dárce přežije si ponechá obdarovaný. Ten také tyto dokumenty použije ve chvíli, kdy dárce zemře. Sám pak obdarovaný podepíše návrh na vklad do katastru nemovitostí a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí na příslušný katastrální úřad.

Darovací smlouva se zřízením věcného břemen je lepším řešením

Rozhodně však jako odborníci upřednostňujeme osvědčené a ověřené instituty a řešení. Darovací smlouva pro případ smrti je novým způsobem řešení darování a není tedy v praxi patřičně vyzkoušen, stejně jako není ověřen v rámci rozhodování soudů, tedy příslušné judikatury. Už proto upřednostňujeme řešení, kdy dárce daruje nemovitost ještě za svého života a současně je mu zřízeno věcné břemeno – služebnost doživotního a bezplatného užívání nemovitosti. Tím dárce zrealizuje svůj úmysl převést darem nemovitost oblíbenému člověku, kterým je obdarovaný a současně si zajistí velmi pevně a právně silně právo užívat darovanou nemovitost až do své smrti a zcela bezplatně. Zde máme vyzkoušeno, že toto řešení velmi dobře funguje bez nějakých výraznějších rizik.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman