Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

Návrh na vklad je mnohými klienty vnímán jako určitá formalita. Z darovací smlouvy je přece jasné, co dárce a obdarovaný chtějí. Není tomu tak. V případě darování je kromě darovací smlouvy nutno dát důraz i na správnost návrhu na vklad. Chyba v návrhu na vklad totiž vede stejně jako v případě chyby v darovací smlouvě k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí.

Návrh na vklad k darovací smlouvě musí být bez chyb

Podle nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů upravujících náležitosti převodních dokumentů se podává návrh na vklad na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář přitom musí být vyplněn bezchybně a musí být zcela v souladu s předkládanou darovací smlouvou a jejími ustanoveními. Chyba v návrhu na vklad totiž vede k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. Návrh na vklad je tak stejně důležitý jako darovací smlouva. Účastníci totiž musí v návrhu na vklad navrhovat vklad vlastnického práva přesně dle ustanovení darovací smlouvy. Označení nemovitostí tak v návrhu na vklad nemůže být jiné než je v darovací smlouvě, stejně tak musí být i formálně správně upraveno pro koho se vklad vlastnického práva navrhuje, případně v jaké poměru a podílu.  Chyby se často dělají i v označení bytů, kdy v návrhu na vklad nesmí chybě spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, případně podíl na společných nebytových prostorách v domě.

Návrh na vklad podepisují všichni uvedení účastníci

Návrh na vklad také musí být podepsán oběma či více účastníky darovací smlouvy, pokud jsou v návrhu zmiňováni jako navrhovatelé. Podpisy na návrzích však nemusí být úředně ověřeny, stačí podpis obyčejný.

Návrh na vklad slouží kromě výše uvedeného také jako doklad o tom, že dárce nebo obdarovaný návrh na vklad na podatelnu katastrálního úřadu skutečně podali. Návrh na vklad má znaky potvrzení pouze v případě, že obsahuje razítko příslušného katastrálního úřadu.

Návrhu na vklad k darovací smlouvě by měli dárce a obdarovaný stejně velkou pozornost jako samotné darovací smlouvě. Pokud si účastníci darovací smlouvy nechají zpracovat převodní dokumenty k darování na klíč, nebo kompletně, je zpracování návrhu na vklad součástí komplexní právní služby, včetně zpracování darovací smlouvy a návodu na vyřízení.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman