Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Nový občanský zákoník přinesl do tuzemského občanského práva skutečnou revoluci a mnoho změn. Ty se týkají i darování nemovitostí. Darování je způsob nabytí vlastnictví, který má velmi mnoho výhod a předností. Je však třeba být dobře informován a nedělat zbytečné chyby.

Darovací smlouva není formalitou

Darovací smlouva, kterou převádí dárce na obdarovaného nemovitost v hodnotě statisíců korun není formalitou. Nejde jen o to mít ve smlouvě potřebná ustanovení. Důležitá je také forma a přehlednost smlouvy. I obdarovaný si musí uvědomit, že darovací smlouva a související dokumenty jsou listinami, které budou prokazovat vlastnictví obdarovaného k darovaným nemovitostem na celá léta či desetiletí dopředu. Proto je vhodné mít tyto listiny zpracovány v kvalitní a profesionální formě. Díky kvalitnímu zpracování darovací smlouvy by jste měli mít jistotu, že i po změně zákonů a podmínek v dlouhodobé budoucnosti, bude darovací smlouva stále platná a funkční.

Ušetřených několik tisíc korun za darovací smlouvu se neplácí

Je tedy už na obdarovaném či dárci, zda se budou prokazovat v souvislosti s vlastnictvím darované nemovitosti vyplněným vzorem, který se tváří jako darovací smlouva s desítkami zbytečných bodů, ale chybějícími podstatnými ustanoveními, nebo se bude prokazovat obsahově i formálně a graficky kvalitní darovací smlouvou. O rizicích nekvalitních a vadných smluv už jsme mluvili v jiném článku, z nějž bylo jasné, že riskovat s vidinou ušetřených několika tisíc korun, při zpracování darovací smlouvy k nemovitosti se často nevyplácí.

I když zvládne dárce či obdarovaný nějakým způsobem správně vyplnit formulář darovcí smlouvy, nebo si ji sami sepsat a bude povolen vklad do katastru nemovitostí, nemusí být výsledek žádoudí a precizní. Je to stejné jako když si sami ušijete kalhoty, akčoliv jste to nikdy předtím nedělali. Ano, ušijete si kalhoty jehou a nití, budou se dát možná i nosit, ale do práce, nebo do společnosti si je nevezmete, protože by jste byli k smíchu, nebo by jste se stali středem pomluv.

Převod nemovitosti darováním má následující výhody a přednosti:

1) převod nemovitosti darovací smlouvou  a darováním mezi příbuznými osobami je osvobozen od daně z příjmů i jakékoliv jiné daně,

2) u darování nemovitosti nemusíte nechávat z výše uvedeného důvodu zpracovávat znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti,

3) převod nemovitosti darováním je výrazně levnější způsob převodu, než budoucí dědické řízení, což platí zejména mezi rodiči a dětmi, nebo prarodiči a vnuky a vnučkami,

4) dárce si na základě vlastního uvážení rozdělí majetek před svou smrtí, aniž by o tom musel rozhodovat nějaký úředník, nebo byla tato rozhodnutí dárce v budoucnu zpochybňována,

5) dárce  může i po darování tuto nemovitost i nadále užívat díky zřízení výměnku. Pro dárce se tak darováním nic nemění a i po darování může užívat nemovitost jako svou vlastní,

Předpokladem využití všech jmenovaných výhod je kvalitní právní ošetření celé věci a celého převodu darováním. Pokud totiž ve smlouvě či souvisejících dokumentů cokoliv opomenete, nebo zapomenete, nelze to už v budoucnu napravit. Je tedy dobře, nepřistupovat k dorování bytu nebo domu často ve statisícových či milionových hodnotách jako k nějaké formalitě, ale k jako závažnému životnímu úkonu a rozhodnutí, které se už třeba nikdy nebude opakovat. V této souvislosti je vynaložení celkových nákladů ve výši 3 500 korun zcela minimální zátěží. Z této částky přitom činí 1 000 korun jako poplatek na katastru nemovitostí a 2 500 korun cena za zpracování všech potřebných dokumentů nutných k převodu nemovitostí, pokud k tomu využijete naší advokátní kancelář.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman