NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

NOZ, jinak nový občanský zákoník se označuje také č. 89/2012 Sb. V účinnost stoupil v roce 2014 a přinesl do našeho práva největší změny od druhé světové války. NOZ je tak i kvalitním základem pro darovací smlouvy, obsah darovacích smluv i procesu darování nemovitostí, tedy bytů, domů a pozemků. ČTĚTE DÁLE!

Darovací smlouva nesmí být v rozporu s Novým občanským zákoníkem NOZ

Zákonný základ každé smlouvy je velmi důležitý, protože smlouva, a u darovací smlouvy to platí také, nesmí obsahovat to co zákon zakazuje, musí obsahovat to co občanský zákoník požaduje a může obsahovat další ustanovení, na kterých se dárce a obdarovaný dohodnou a tyto změny přitom nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto nového občanského zákoníku.

Úprava darování a darování nemovitostí zvlášť je v novém občanském zákoníku velmi dobře upravena. I přesto však dělají dárce a obdarovaní při zpracování darovacích smluv svépomocí, nebo darovacích smluv vzorových stále opakované chyby.

Výčet nejrůznějších chyb darovacích smluv a návrhů na vklad už jsme si popsali v mnoha minulých článcích, proto je zde nyní už nebudeme dále zmiňovat.

Nový občanský zákoník tak upravuje darovací smlouvu a darování nemovitosti jako moderní a funkční právní institut, který do současného práva a právního řádu bezesporu patří. Jedná se navíc o institut a formu smlouvy, která je jednoznačně velmi rozšířená. Dle odhadů je počet darovacích smluv, které jsou předkládány katastrálnímu úřadu ke vkladu druhý nejvyšší, hned po kupních smlouvách.

Darovací smlouva na nemovitost nesmí mít protiplnění a musí být písemná

Darovací smlouva má navíc podle NOZ - Nového občanského zákoníku jednoznačnou a nenahraditelnou roli. Na základě darovací smlouvy jednostranně darujete obdarovanému nějakou nemovitost, aniž by za tento převod byla požadována nějaká úplata či jiná forma odměny ať už finančního či hmotného charakteru.

I přesto, že je darování vždy jednostranným převodem a přesunem hodnot, nejedená se o jednostranný právní úkon. K platnosti darovací smlouvy totiž nestačí projev vůle dárce nemovitost darovat obdarovanému, ale je zde i povinná náležitost, tedy projev obdarovaného takový dar do svého vlastnictví přijmout. Pokud takové prohlášení a podpis obdarovaného na smlouvě chybí, jedná se o zásadní vadu smlouvy, která nemůže být platná.

Ke zpracování bezchybné darovací smlouvy nestačí vzor, ale je nutná znalost Nového občanského zákoníku - NOZ

Velmi důležitou funkcí nového občanského zákoníku v oblasti úpravy darování a darovacích smluv je také fakt, že to co není upraveno v darovací smlouvě se posuzuje podle ustanovení NOZ. Jedná se přitom pouze o případy ustanovení a obsahu smlouvy, které si mohou sjednat smluvní strany, tedy dárce a obdarovaný mezi sebou. Pokud však v darovací smlouvě chybí povinná náležitost, která tam být musí, pak taková darovací smlouva nemůže být platná.

Aby tedy bylo možné sestavit kvalitní darovací smlouvu, nestačí stáhnout pouze vzor z internetu a tento doplnit, ale především prostudovat příslušné zákonné předpisy a ustanovení, která jsou o darování obsažena v novém občanském zákoníku. Poté je ještě dobré doplnit ustanovení a jejich formulaci, která vyplývají z dlouhodobé praxe s prací s katastrálními úřady a jejich pracovníky, která jsou také velmi důležitá. K těmto informacím se však dostanou pouze odborníci, kteří vykonávají tuto činnost jako svou práci. Proto je na zvážení dárce a obdarovaného, zda využijí profesionální služby odborníků, nebo nikoliv.

Pokud chcete mít ať už jste v roli dárce či obdarovaného jistotu, že vaše darovací smlouva obsahuje všechny nutné či potřebné náležitosti, vyžadované katastrálními úřady, či některými z katastrálních úřadů využijte službu naší advokátní kancelář e PROFI Darovací smlouvu, spolu se zpracováním návrhu na vklad a návodu na vyřízení, které získáte za celkovou a konečnou cenu 2 500 korun. Objednat službu můžete na mailu naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman