Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy na nemovitost je nejen oprávněním a přínosem pro obdarovaného, ale také je to velký závazek vůči dárci. Součástí darovacího práva a darování jako takového je také vděčnost dárce a nutnost chovat se k dárci určitým způsobem. ČTĚTE DÁLE!

Darovací smlouva nesmí obsahovat protiplnění

Darovací smlouva nesmí obsahovat z hlediska své podstaty žádné materiální protiplnění. Nicméně jako morálním protiplněním pro dárce je zde určitá vděčnost obdarovaného a jeho chování vůči dárci v souladu s dobrými mravy. Obdarovaný přijímá majetek, který budoval a financoval dárce a dárce se tak zbavuje jednoho z možných zdrojů zajištění svého života a životních nákladů. Obdarovaný by proto měl být připraven pomoci dárci v době jeho nemohoucnosti či nouze tak, aby dárce na obdarování nebyl výrazněji poškozen.

Obdarovaný musí o dárce projevovat zájem

Povinností obdarovaného je tak také projevovat o dárce zájem. Tedy stýkat se s dárcem, být s ním v kontaktu, nebo reagovat na výslovný zájem dárce o setkání či pomoc. Obdarovaný by takovou výzvu dárce, která není účelová, vyhovět. Obdarovaný by měl rovněž pomoci dárci s léčením a výdaji na léčení, pokud je dárce potřebuje pro své léčení, nebo jsou pro jeho léčení vhodné.

Porušení povinností obdarovaného může vést k vrácení daru

Porušení povinností obdarovaného vůči dárci může teoreticky vést k žádosti dárce o vrácení daru od obdarovaného, nebo jeho finanční hodnoty. V tomto smyslu tak přímo ze zákona a nikoliv ze smlouvy povinnosti obdarovaného chovat se k dárci v souladu s dobrými mravy a poskytovat mu potřebnou podporu.

Tyto povinnosti jsou znásobeny navíc tím, že dárce a obdarovaný bývají ve velké většině příbuzné osoby, často v první, přímé linii. Už fakt, že je obdarovaný dítě dárce, zakládá povinnost obdarovaného se o dárce řádně postarat, případně se k němu chovat v souladu s morálními pravidly.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman