Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Mnoho čtenářů a klientů se ptá, jak správně postupovat po zpracování darovací smlouvy a vyřízení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Postup je daný a je třeba ho přesně dodržovat, aby vše mohlo řádně proběhnout.

Po zpracování darovací smlouvy je třeba tuto smlouvu vytisknout minimálně v jednom vyhotovení. Je logické, že jednu smlouvu bude požadovat i každá ze stran. Ta povinná darovací smlouva je určena pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tato darovací smlouva je nejdůležitější. Darovací smlouva určená pro katastr nemovitostí totiž musí obsahovat jednu velmi důležitou povinnost, resp. náležitost. Podpisy všech smluvních stran musí být na této smlouvě úředně ověřeny. Pokud by některý z podpisů nebyl ověřen, jednalo by se o hrubou vadu smlouvy, která by vedla k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Ověření podpisů lze realizovat na těmito způsoby:

1) pobočka České pošty - asi nejdostupnější možnost

2) obecní či městský úřad - matrika

3) advokátní prohlášení o pravosti podpisu

4) notářské ověření podpisu

5) České velvyslanectví - pokud se nacházíte v zahraničí

Všechny z výše uvedených způsobů ověření podpisů darovací smlouvy jsou rovnocenné a mají stejné právní následky. Není přitom nutné, aby každá ze stran podepsala darovací smlouvu v jeden den. Stačí když jeden den podepíše darovací smlouvu například dárce a nějaký jiný den obdarovaný. Problém to není.

Po ověření podpisů na darovací smlouvě, postačí obyčejné podpisy na minimálně dvou výtiscích návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jsou proto určeny speciální kolonky, které najdete u osobních údajů každého z účastníků darovací smlouvy.

S dvěma návrhy na vklad a jedním výtiskem darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků navštíví dárce nebo obdarovaný podatelnu katastrálního úřadu, kde tyto dokumenty podají a uhradí správní poplatek ve výši 1000 korun. Jediný dokument, který si z katastru odnesete zpět bude jeden výtisk formuláře návrhu na vklad s razítkem podacím katastrálního úřadu, který bude sloužit jako doklad o zahájení řízení.

Není nutné navštěvovat podatelnu katastrálního úřadu, pokud je pro účastníky osobní návštěva katastrálního úřadu náročná, nebo pro problematická. V takovém případě vložíte do poštovní obálky jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků a jeden výtisk návrhu na vklad s obyčejnými, neověřenými podpisy všech účastníků. Na přední stranu návrhu na vklad do horního pravého roku musíte nalepit kolkovou známku v hodnotě 1000 korun. Vše pak zašlete na příslušný katastrální úřad ideálně na doručenku.

Po řádném podání a zahájení řízení o vkladu pak budete čekat povinnou lhůtu po kterou nemůže katastrální úřad vklad zapsat. Po té se čeká cca 2 až 5 týdnů, než katastrální úřad vklad definitivně povolí.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman