Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti a nový občanský zákoník

Změny, které přináší nový občanský zákoník se nevyhnout ani problematice věcných břemen. Smlouva o věcném břemeno, či o zřízení věcného břemene se tak od roku 2014 mění a mění se i náležitosti této smlouvy.

Věcné břemeno se nově nazývá "služebnost"

Od začátku roku 2014 tak smlouvou nezřizujete věcné břemeno, ale zřizujete služebnost k nemovitosti. Dále pak už záleží jaký druh služebnosti či věcného břemene budete zřizovat. Pro lepší srozumitelnost textu budeme i nadále užívat dosud vžitý pojem věcné břemeno.

Zřízení věcného břemene - služebnosti jak smlouvou tak zákonem

I nový občanský zákoník zachovává možnost zřízení věcného břemen smlouvou, vydržením práva, pořízením pro případ smrti nebo zřízení věcného břemene ze zákona. My se dále budeme věnovat častější formě zřízení věcného břemene a to zřízení věcného břemene - služebnosti smlouvou.

Nově se také zřizuje možnost vzniku věcného břemen pořízením pro případ smrti. Nově tak může zůstavitel svou závětí zřídit jinému člověku věcné břemeno na svém majetku a to bez ohledu na skutečnost, kdo tuto nemovitost po smrti zůstavitele získá do vlastnictví.

Druhy věcných břemen - služebností dle nového občanského zákoníku

Kromě nejčastěji zřizovaného věcného břemene - služebnosti doživotního užívání či bydlení v nemovitosti upravují nový občanský zákoník i následující druhy věcného břemene:

1) Služebnost inženýrské sítě - slouží k zajištění vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek ve prospěch vlastního pozemku či budovy

2) Opora cizí stavby - povinnost udržovat či přispívat na udržování a opravy nemovitosti, která podporuje oprávněnou stavbu

3) Služebnost okapu - právo ze svého okapu svádět dešťovou vodu na cizí pozemek

4) Právo na svod dešťové vody - právo na svod dešťové vody z cizího okapu na svůj pozemek

5) Právo na vodu - právo k přístupu k vodě na cizím pozemku

6) Služebnost rozlivu - právo vlastníka rezervoáru vody zaplavovat cizí, služebné pozemky

7) Služebnost stezky, průhonu a cesty - klasické právo přechodu přes cizí pozemek k vlastní nemovitosti

8) Právo pastvy - právo pastvy na cizím, služebném pozemku

9) Požívací právo - právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky

10) Služebnost bytu - doživotní či časově omezené právo užívat cizí nemovitosti, tedy byt či dům

Zánik věcného břemen - služebnosti

Věcné břemeno nejčastěji zaniká opět smlouvou, tedy dohodou oprávněného a povinného z věcného břemene na jeho zrušení.

Dále může věcné břemeno zaniknout smrtí oprávněné osoby, zejména při existenci práva užívání nemovitosti.

Zaniknout může věcné břemeno i v případě zániku věci, které se věcné břemeno týká

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman