Chcete darovat nemovitost, byt, dům svému příteli či druhovi? Nárok na osvobození musíte prokázat

I váš druh či přítel nebo přítelkyně může být osvobozen od daně darovací a to i v případě, že vůči vám nemá žádný příbuzenský vztah a ještě nejste ani manželé. Důkazní břemeno je však těžké a složitější, ale můžete ho ustát. Řekneme vám jak, případně vám pomůžeme.

Od darovací daně jsou osvobozeny i osoby blízké

Ano, od darovací daně mohou být osvobozeny i osoby blízké, tedy osoby, které s vámi po dobu delší než jeden rok před realizací darování nemovitosti, tedy bytu, domu či pozemku z vaší strany, s vámi žili ve společné domácnosti. Tuto skutečnost je však třeba finančnímu úřadu bezezbytku prokázat. Finanční úřady totiž nebývají moc ochotné a pouze tvrzení z vaší strany, že obdarovaná osoba s vámi po stanoveno dobu žila ve společné domácnosti jim nestačí.

Jak prokázat nárok na osvobození od darovací daně?

Předně je třeba zkombinovat několik způsobů prokázání nároku na osvobození od daně darovací. Pouhé tvrzení finančnímu úřadu zpravidla nestačí. Proto je třeba předat finančnímu úřadu už předem hned několik důkazů o splnění zákonné podmínky pro přiznání osvobození:

1) Čestné prohlášení dárce a obdarovaného o trvání jejich společného bydliště a domácnosti - je třeba aby toto prohlášení obsahovalo všechny nezbytné a důležité informace.

2) Písemné prohlášení alespoň dvou sousedů v domě či v sousedních domech, spolu s jejich podpisy

3) Prokázání trvalého bydliště obou osob, které by se mělo shodovat, nicméně tato podmínka není nutná, je pouze ideální pro prokázání existence společné domácnosti

4) Doklad o společné úhradě nákladů domácnosti. Tedy složenky, výpisy z účtů či jiné doklady prokazující, že se obě osoby podíleli na úhradě nákladů společné domácnosti.

5) Svědectví dalších osob, tedy například návštěv, které prokážou svým tvrzením, že účastníci darování spolu skutečně žili a to dlouhodobě a trvale, případně že o sebe pečovali

Pokud nárok na osvobození od daně darovací neprokážete, finanční úřad vám daň doměří

A finanční úřad ani nemá jinou možnost. Proto doporučujeme, aby jste se ještě před realizací darování přišli do naší či jiné advokátní kancelář poradit, zda máte splněny všechny podmínky pro přiznání osvobození od daně darovací a že zde nejsou a nemohou být žádné vážné pochybnosti, které by mohly nárok ohrozit.

V případě, že svůj nárok na osvobození neprokážete, vzniknou vám nejen náklady na úhradu znaleckého posudku na ocenění nemovitosti, ale také samotná daň ve výši až 7 procent hodnoty nemovitosti a současně penále spojené s prodlením s úhradou daně. Jakékoliv opomenutí v této věci se vám tak může výrazně prodražit.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman