Darovací smlouvy od roku 2014 nově

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od roku 2014 dochází i ve věci darovacích smluv a jejich náležitostí k výrazným změnám. Změny se týkají nejen samotného obsahu těchto smluv, ale také způsobu provedení zápisu do katastru. Darování je i po roce 2014 osvobozeno od daně darovací mezi příbuznými osobami.

Nový občanský zákoník a darovací smlouvy

Nový občanský zákoník a související právní předpisy mění od počátku roku 2014 povinnosti dárce a obdarovaného a náležitosti smlouvy. Nově platí, že budova je součástí pozemku. Pokud je tedy vlastníkem v tomto případě dárcem budovy i pozemku pod budovou jedna osoba, převádí se s pozemkem i stavba, která je na pozemku postavena.

Tato náležitost se pak přesným způsobem zapracuje do smlouvy tak aby bylo zřejmé čeho se dárce a obdarovaný domáhají.

I podle nové úpravy má i po rekodifikaci občanského zákoníku dárce právo požadovat vrácení daru po obdarovaném, pokud se k němu obdarovaný chová v rozporu s dobrými mravy, nebo spáchá vůči dárci trestný čin. Obsah této možnosti je však velmi obecný a přesná úprava a definice nemorálního chování obdarovaného, bude stát až na rozhodování soudů a konkrétní judikatuře.

Nově bude stačit jedna darovací smlouva

Zatím v současné době bylo povinností navrhovatelů, tedy dárce a obdarovaného předložit katastru nemovitostí k návrhu na vklad počet smluv odpovídající počtu účastníků smlouvy plus dvě vyhotovení, nově bude stačit předložit katastru pouze jedno vyhotovení smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků.

Pro příklad, pokud nyní byl pouze jeden dárce a obdarovaný, překládaly se katastru nemovitostí s návrhem na povolení vkladu čtyři vyhotovení smluv z toho jedna s ověřenými podpisy. To nyní už neplatí, a na katastr bude stačit předložení pouze jedné smlouvy s ověřeným podpisem, která také zůstane uložena v archivu katastru nemovitostí.

Tímto opatřením se tak do velké míry omezí zbytečné papírování a ve výše uvedeném případě bude účastníkům stačit podepsat prakticky jen jednu smlouvu určenou pro katastr. Z praktického hlediska však účastníci budou podepisovat smlouvy tři, protože kromě katastru si jednu ponechá dárce a jedno vyhotovení si ponechá obdarovaný.

Nově totiž katastrální úřad již nebude zasílat účastníkům jedno vyhotovení smlouvy s razítkem povolení vkladu, ale pouze oznámení o povolení vkladu práva. I katastrálnímu úřadu se tak v papírování významně uleví.

V případě zájmu o profesionální právní pomoc kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman