Kupní cena v kupní smlouvě dle nového občanského zákoníku

Kupní cena v kupní smlouvě je velmi důležitou náležitostí a problematikou, které je třeba věnovat velkou pozornost. Jakákoliv chyba může způsobit ztrátu celé kupní ceny, nebo zmaření celé koupě či prodeje nemovitosti. Nový občanský zákoník přitom v této problematice zásadní změny nepřináší. Je třeba se připravit pouze na některé detaily.

Kupní cenu obsahuje každá kupní smlouva na základě níž se převádí vlastnictví nemovitosti. Už proto, že ceny nemovitostí činí řády statisíců či milionů korun je zřejmé, že tuto problematiku nesmíme za žádnou cenu podcenit. Ani risk či důvěřivost se v tomto ohledu nevyplácí.

Výši kupní ceny zde řešit nebudeme. Je to samozřejmě výlučná záležitosti jednání mezi prodávajícím a kupujícím. Mnohem podstatnější je však úprava způsobu úhrady kupní ceny.

Jak upravit způsob úhrady kupní ceny v kupní smlouvě

Drtivá většina převodů nemovitostí se odehrává s použitím tzv. hypotečního úvěru. Je málo lidí, kteří by si mohli dovolit uhradit milionové částky kupní ceny pouze z vlastních zdrojů. Proto ve většině případech prodejů či koupě nemovitostí v stupuje do hry i hypoteční úvěr.

U převodu kupní ceny hraje velkou roli tzv. vlastnická nejistota. To, že vlastnictví nemovitosti podléhá zápisu do katastru nemovitostí jako veřejného registru nemovitostí je známý fakt. Nicméně právě tento zápis, resp. toto řízení způsobuje, že po určitou dobu je kupující v nejistotě, zda jeho vlastnické právo bude katastrem povoleno či nikoliv. Stejně tak je na druhé straně v nejistotě vlastník nemovitosti, který přestává být vlastníkem věci, ale ještě například nemá uhrazenou kupní cenu za tuto nemovitosti.

Vzhledem k ne zrovna dobrým možnostem vymahatelnosti práva v České republice je třeba tuto problematiku velmi dobře ošetřit. Protože jakákoliv nejistota není pro vás jako stranu kupní smlouvy dobrá a nevyplatí se jí ani riskovat. Koupí či prodejem nemovitosti totiž dáváte všanc velkou část svého života a tedy dlouze vydělávané až milionové částky.

Nikdy nehraďte kupní cenu předem

Hlavní zásadou ať už jste na straně kupující či prodávající a kterou nikdy neopouštějte je, že nesmíte uhradit celou kupní cenu prodávajícímu dříve, než se stanete vlastníkem převáděného domu, bytu či pozemku. Stejně tak pokud jste prodávajícím, tak nikdy nenechávejte kupujícímu možnost, aby uhradil kupní cenu či její většinovou část až po té, co bude proveden vklad do katastru nemovitostí.

V obou případech totiž strany riskují velké problémy, nebo dokonce ztrátu celé kupní ceny nebo ztrátu nemovitosti.

Řešením převodu kupní ceny je úschova

Nejistotu, kterou jsme popsali výše je možné překonat použitím úschovy finančních prostředků. Zjednodušeně řečeno dáte kupní cenu, resp. prostředky kupní ceny do úschovy nezávislé osobě, která je povinna z těmito prostředky naložit dle smlouvy. Tedy kupující tak má jistotu, že se prostředky nedostanou na účet prodávajícího dříve, než bude proveden vklad jeho vlastnického práva na katastru nemovitostí a současně prodávající se nemusí obávat, že po vkladu vlastnického práva kupujícího mu nebude uhrazena kupní cena. Protože tato kupní cena je už předem uhrazena účet úschovy.

Úschovu poskytuje několik institucí. Nejčastější formou je advokátní úschova, ale je možné také využít úschovu notářskou či úschovu – vázaný účet banky, které tento produkt také bez výjimky poskytují.

Cena za úschovu přitom není vzhledem k výši kupní ceny a velikosti rizika zásadní. Například advokátní úschovu u naší advokátní kancelář lze pořídit za částku kolem 3 500,- Kč, dle výše uschovávané částky.

V případě zájmu o vypracování či kontrolu darovací, nebo kupní smlouvy či právní konzultaci nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT

Pomohl vám tento článek? Víte o někom
kdo potřebuje právní radu? Budeme rádi za vaše doporučení. »

Štítky: právnické články, právní články

Potřebujete pomoc?

Vložte dotaz do právní poradny - odpovíme Vám nejpozději do 24 hodin, nebo si nechte vyhotovit smlouvu dle vaší potřeby. Za kvalitu ručíme.

Vložit dotaz do poradny Zobrazit smlouvy

Rychlý kontakt

Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.

Mgr. Miroslav Zeman